افزودن نظر جدید

مطلب با رفرنس و منبع بیان شده است و جای بحث نیست، ولی این را باید دانست که خیلی از رسم ها هست که بدون دانش بر اصل و ریشه آن صورت می گیرد مانند همین مراسم چهارشنبه سوری که شما بجای ایراد منطقی و درست، تنها ادعایی بر باشکوهی آن داشته اید، در حالی که به نظرم امسال شما یک سری به بیمارستان های سوانح و سوختگی بیاندازید تا شکوه این جشن را با چشم خود به وضوح ببنید...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.