افزودن نظر جدید

از توجه شما سپاسگزارم و چون باورم شد شما فردی بی نظر و برای درک حقیقت فعالیت دارید استدعا دارم به کتاب رکن رابع رجوع کنید سپس نظر به افرادی که اسم و رسمی دارند و خلاف نظریه موجود در کتاب رکن رابع قلم فرسایی کرده اند بیندازید حقیقت مشخص میشودضمنا چنانچه دسترسی به کتاب رکن رابع برای شما مقدور نیست بنده حدود 10سطر از این کتاب را عینا برای شما و بینندگان بازنویسی کنم تا مشخص شود منظور فرد خاص نیست از توجه و لطف حضرتعالی سپاسگزار و از من در قبال اینهمه وقت و هزینه کاری ساخته نیست جز دعا که اینشاالله خداوند اجرتان دهد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.