افزودن نظر جدید

عزیز چرا باعث میشوی مردم ازاسلام گریزان شوند...ایرانیان کورش را اسطوره میدانند واجازه نمیدهند به وی توهین شود شما باعث میشوی اسلام درایران ضربه بخورد شایدهم قصد ونیتت این باشد شایدهم ازنااگاهی ولی بدان درهرکشور برای ازبین بردن ایدیولوژی انها افتخارات گذسته انان را درمقابل ایدیولوژی قرارمیدهند مردم ایران به جز علی وفرزندانش به بقیه کسانی که به ایران حمله کردند نه تنها محل نمیگذارند بلکه نفرت دارند بدلیل جنایات انها....درحمله اعراب مسلمان به ایران .ابن مقیره کسی بود که 70هزار نفرازمردم شمال ایران را گردن زد وبه زنان و.دختران دستورتعرض داد...چون قسم خورده بود جوی خون راه بیاندازه دوستانش دیدند هرچه نامرد بی شرف گردن میزند میماسد وخون جاری نمیشود که مجبورمیشوند اب بیاورند با خون قاطی شود تا قسم این ازخدا بی خبر اجرا شود ...اینو من نمیگم درشبکه ولایت تمام شیعیان تایید کردند ا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.