افزودن نظر جدید

تطبیق فریدون و کورش یک تطبیق ذهنی و شاعرانه و عاری از هرگونه استناد و استدلال و فاقد دقت علمی و تاریخی است. در حد فرضیات رؤیایی است. نه بیشتر.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.