افزودن نظر جدید

داستان ملكه يك داستان تخيلي از تركان نژادپرست هست و صحت ندارد گزنفون ميگويد به مرگ طبعي يمرده است و ديگر بزرگان تاريخ ميگويند از جنگ با ماساژت ها كورش كبير اگه نژادپرست بود به بت ها احترام نميگذاشت يوناني هابا دشمني ديرينه ايكه دارند سعي دارند او را بد جلوه دهند و به قول ناپلعون كه گزافه گو و لافزن هستند خخخخ كمبوجيه ميتواند به راحتي ماساژت هارا بهدرك بفرستد سپاه 50 هزار نفري بخشي از سپاهش بود كه جسدشان پيدا شده دوما در جنگ با ماساژت ها شكست خورد و مرد و جسدش برگدانده شد داستان ملكه ا از هيچ مورخي ثبت نشده خواهشا دروغ نگويي ويكي پديا مراجعه فرماييد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.