افزودن نظر جدید

باسلام. من خودم از نزدیک اعمال و شیوه زندگی کردن اهل حق رو دیدم واقعا در گره بان شما به ندرت میتونید کسی رو پیدا کنید که اهل نماز و روزه باشه اونا به قول خودشون میگن نیازی هستن نه نمازی، استغفرالله علی رو خدا میدونن، و با همین شیوه کلی از مردم پول میگیرن و مال اندوزی میکنن و به نوعی برای خودشون کاخ و رفاه درست میکنن از راه ریا با مردم یارسان،و مدتی هم هست که میگن پسر سید نظام به نام سام امام زمانه و ظهور خواهد کرد آیا این شخصی که بیشتر عمر خود را در فرانسه و آلمان گذرانده میتواند ناجی و آورنده حق باشد یا فقط به دنبال رسیدگی به کارخانه هايشان در خارج از کشور هستند،من فقط میگم مردم با واقعیت و اصل هر چیزی رو ببینن،
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.