افزودن نظر جدید

بنظر منم اصلا درست نیست ما که خودمون جز انسانهایی هستیم که نه کامل نه عالم به همه چیز هستیم دیگران رو نقد کنیم . بنظرم شناخت زاهد از کافر . انسان از حیوان و.... بهیج وجه به ما مربوط نمی شه من کاملا به آن خدایا تو کجایی من شوم چاکرت ایمان دارم . روش اصلا مهم نیست و چسباندن وصله به انسانهایی که ما در دوران آنها نبودیم ظلم و غیر قابل بخشش ست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.