افزودن نظر جدید

سلام رحمن گرامی؛ ما و شما می‌توانیم بر اساس دستور شریعت ناخن های خود را کوتاه کنیم تا چرک و کثافت زیر آن جمع نشود. همچنین شستن دستها پیش از غذا در شریعت اسلام مستحب است و عمل به این فرامین میتواند در بهداشت بسیار مؤثر باشد. ... همچنین قاشقهایی که با آن غذا خورده میشود، چندان هم پاکیزه نیستند و معلوم نیست چه کسی آنان را شسته و با چه چیزی شسته شدند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.