افزودن نظر جدید

1. ناسیونالیزم (ملی‌گرایی) ربطی به دین ندارد. دین برای مرزهای نژادی و قومی ارزشی قائل نشد. دین خالص (که ابراهیم پیرو آن بود) آلوده به ناسیونالیزم نیست. 2. این مقاله حاوی حقایقی است -که با سند و مدرک ارائه شده- که بسیاری جرئت بیان آن را ندارند. چرا؟ چون هر وقت حقیقتی بیان شود افرادی مثل "بنده خدا" با رگ برافروخته و سخنانی برخاسته از احساسات نامعقول به داد و بیداد می‌پردازند. لیکن گوش ما عادت به شنیدن این حرفها داد. 3. ما خیلی رک و صریح حرفهایمان را میزنیم. عجیب است که جناب "بنده خدا" ما را منافق خطاب میکنند. باید از ایشان پرسید که آیا عناوینی چون "منافق" و تفرقه افکن و... را به کانالهای اسلام ستیز و سایتهای ضد دین هم نسبت میدهند یا خیر؟ باید پاسخ بدهند. 4. رستم فرخزاد با آن همه امکاناتی که در دست داشت، نه مسلمان شد و نه برای حکومت ساسانی منشأ بقا شد. یعنی نه به خدا رسید و نه به خرما. برای این سخن دلایل هم ارائه کردیم. والسلام
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.