افزودن نظر جدید

دوست عزيزم مطالبي كه فرموديد هيچ ارتباطي به شيعه ندارد؛ تمامي شيعيان از مسائلي كه عنوان كرديد، تنفر داشته و انجام دادن آن اعمال را حرام مي دانند. تمامي اين جنايات توسط وهابيت انجام مي شود و ما هم، همه آن جنايات را محكوم مي كنيم. ما نه كوريم نه احمق!!! من از شما كه سنگ زرتشتي گري را به سينه مي زنيد، تعجب مي كنم!!! در هيچ كجاي اوستا نديدم كه اشوزرتشت به گفتار زشت سفارش كند؛ اما شما يا زرتشتي نيستيد يا اگر هستيد كمترين مطالعه درباره آن نداريد!!! موفق باشيد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.