افزودن نظر جدید

اگر لطف کنید و برای برنامه ها و عملکرد کوروش، یا بیان کنید یا منبع معرفی کنید، تشکر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.