اعتقادات

معجزه
12/08/1402 - 10:12

«احمد اسماعیل بصری»، برای معجزه کارکردهای متعددی بیان کرده تا کارکرد اصلی‌اش، یعنی تشخیص حجت الهی توسط آن را مخفی کند؛ این در حالی است که آیات و روایات، معجزه را جزء قانون شناخت حجت الهی بیان کرده‌اند.

بمانی
08/29/1402 - 11:04

احمد اسماعیل بصری، مصادیق متعددی برای شخص یمانی معرفی کرده است. وی در ابتدای حرکت جریان خویش، یکی از مریدانش را یمانی معرفی کرد، ولی بعد از مدتی با چرخشی ناگهانی، خودش را به عنوان یمانی معرفی کرد.

امام زمان(ع)
08/24/1402 - 11:58

احمداسماعیل بصری، ادعاهای بسیاری دارد که با روایات معصومین(ع) معارض است؛ از جمله اینکه او مدعیست، عنوان قائم در روایات اشاره به او داشته و مردم تصوری اشتباه در این مسئله داشته‌اند. اما بر خلاف ادعای او، روایاتی وجود دارد که در آن‌ها به صراحت، حجت بن الحسن به عنوان «قائم» معرفی شده و جای هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد.

یمانی
08/13/1402 - 11:11

پیروان جریان احمداسماعیل بصری مدعی هستند که یمانی موعود، پیشوای آنان (احمداسماعیل) است؛ این درحالیست که طبق روایات، یمانی از یمن خروج خواهد کرد، در صورتی که احمداسماعیل بصری، عراقی است و هیچ ارتباطی با کشور یمن ندارد .

حدیث وصیت
08/13/1402 - 10:42

احمداسماعیل بصری مدعی است از جانب رسول‌ خدا(ص) برای حدیث موسوم به وصیت، تعبیر «عاصم (بازدارنده) از گمراهی» به کار رفته؛ در صورتی که این تعبیر برای حدیث موسوم به وصیت، بیان نشده و احمد اسماعیل بصری، به دروغ چنین ادعایی کرده است.

زیدیه
07/25/1402 - 16:34

جریان انحرافی احمداسماعیل بصری، برای مخالفت خود با عالمان دینی به روایاتی پیرامون نحوه برخورد امام زمان(عج) با علما استناد می‌کنند، این درحالیست که با بررسی مختصر روشن می‌شود که آن روایات، از ارزش اعتباری حدیثی برخوردار نیستند و از حیث محتوایی نیز ارتباطی با مطالب نقل شده توسط این جریان انحرافی را ندارد.

بتریه
07/25/1402 - 16:31

پبروان احمداسماعیل بصری، طبق روایتی از کتاب دلائل‌الامامة مدعی هستند هنگامی که امام زمان(عج) ظهور بفرمایند، عدّه زیادی از علمای شیعه را گردن خواهد زد؛ این درحالیست که با فرض پذیرش این روایت، طبق همین روایت، کسانی که مورد خشم امام زمان(عج) قرار خواهند گرفت، عدّه‌ای از علماء بتریه (انشعابی از زیدیه) هستند.

رؤیای صادقه
07/15/1402 - 15:03

یکی از پیروان احمد اسماعیل بصری، برای تأیید خواب‌های هم کیشانش در مورد احمد اسماعیل بصری، دیدن حجج الهی در خواب را ملاک صادقه بودن رؤیا دانسته است؛ باید توجه کرد که دیدن چهره واقعی معصومین(ع)، ملاک صادقه بودن خواب است.

شجره نامه
07/12/1402 - 11:06

احمداسماعیل بصری، براساس روایتی از مفضل بن عمر، خود را منسوب به امام حسن عسکری(ع) می‌داند؛ اما به این خاطر که او تا اکنون نتوانسته سیادت خود را اثبات کند، انتساب او به امام حسن عسکری(ع) مردود است.

جد احمداسماعیل
07/12/1402 - 10:25

احمد اسماعیل مدعی است به خاطر اینکه طبق روایتی به امام حسن عسکری(ع) انتساب دارد، باید به او احمدالحسن گفته شود؛ در حالی که این روایت اولین بار در کتاب الهدایةالکبری نقل شده و این کتاب نیز از حیث مبانی حدیثی در غایت ضعف است و به این خاطر نمی‌توان به آن استناد کرد.

قانون
07/06/1402 - 08:50

احمداسماعیل بصری، مدعی است که مخالفینش هیچ گونه قانون معرفت حجت الهی ندارند، در صورتی که در روایات معصومین(ع)، مجموعه‌ای از قوانین معرفت حجت الهی وجود دارد.

خواب
07/01/1402 - 13:57

عباس فتحیه، روایتی از وشاء در تأیید حجیت خواب در شناخت حجت الهی نقل می‌کند، در حالی که این روایت از حیث اعتبار، در نهایت ضعف است و در مباحث اعتقادی، به این گونه روایات، نمی‌توان استناد کرد.

پرچم امام زمان(ع)
06/21/1402 - 09:22

مبلغین جریان احمد بصری اعتقاد دارند که بر روی پرچم امام زمان(عج)، شعار«البیعة لله» حک شده است و روایات اهل‌بیت(ع) به این نکته اشاره دارد؛ این در حالیست که با کنکاش در روایات نقل شده در این‌باره، روشن می‌شود هیچ کدام از آن روایات، از معصومین(ع) صادر نشده است.

احمداسماعیل بصری
06/04/1402 - 14:14

عباس فتحیه در تحریف معنوی روایتی، مصداق (متحرکنا) را احمداسماعیل بصری می‌داند، در صورتی که مصداق واقعی روایت مذکور را می‌توان با قرائنی که در روایات دیگر وجود دارد، مشخص کرد و آن مصداق کسی غیر از حجت بن الحسن العسکری(ع) نیست.

صفحه‌ها