بهائیت وشیخیه

جنگل در خطر
04/24/1392 - 14:38

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ يكي از افرادی که در بین بهائيان عشق آباد معروف است ميرزا كوچك می باشد كه بهائيان او را به تقلب ياد مي كنند ولي در عين تقلب در نزد رؤساي بهائي تقرب داشته و دارد نخستين هنر اين ميرزا كوچك آن بود كه تقريبا در چهل سال قبل در عشق آباد شركتي تأسيس كرده بود

baha
04/23/1392 - 17:22

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ میرزا بهاء بر خلاف کتاب بیان موضوع حسن معاشرت با ادیان و صلح کل با ملل و امم را به میان آورد، اما خودش نتوانست به حرفش عمل کند و با برادر ناتنی اش به جنگ و جدال بر سر خلافت علی محمد باب پرداخت و برایش در اینجا صلح معنا نداشت. اینگونه به که پیامبر بهائیان بر خلاف سخنی که گفت گام نهاد تا به پیروانش بفهماند صلح جهانی فقط و فقط در حد حرف است و به هیچ وجه جهانی نخواهد شد.

محسن مخملباف
04/23/1392 - 02:24

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ محسن مخملباف که با فیلم جدیدش با نام «باغبان» در جشنواره اسرائیلی اورشلیم حاضر شده است، گفت: من پیروان بهائیت را در فیلم خود انتخاب کرده‌ام زیرا آنان رویکردی دارند که می‌تواند برای پیروان دیگر ادیان نمونه باشد.

بهاییت
04/23/1392 - 00:15

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استعمارگران تصميم گرفتند به هر شکلي شده است با ايجاد تفرقه‏ ي مذهبي در ايران راه را براي خويش هموار سازند. در بررسي خود به اين نتيجه رسيده بودند که در ايران تا قبل از نهضت مشروطه دو اقتدار اصلي وجود دارد: اقتدار شاه که دربار و دولت را اداره مي‏کند. ديگري اقتدار مراجع و روحانيون وابسته به مرجعيت شيعه که ملت و شاه را رهبري مي‏نمايد.

jahad
04/22/1392 - 19:04

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ علی محمد باب در کتاب احسن القصص چون ادعای خود را بر آیین اسلام پایه گذاری کرده بود، نسبت به مخالفین اسلام شدت به خرج داده و دستور قتل آنان را صادر کرد. اما در کتاب بیان خود که از کتب مهم علی محمد باب است، پا فراتر گذاشته و مخالفین خودش را (حتی مسلمانان) کافر شمرده و دستور قتل آنان را صادر کرده، اموالشان را حلال و دستور اخراج آنان را از ایران و عراق داده است.

دین سازی
04/21/1392 - 02:31

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استعمار در راه سلطه خود بر تمام ممالک برای اینکه بتواند راحت تر بین مردم و حکومت جایگاه خود را به دست بیاورد باید از راهی وارد بشود که مردم به آن حساسیت نداشته باشند لذا از طریق ایجاد فرقه ها و مسلک های همسو و همرنگ با ادیان الهی بین مردم نفوذ میکند و با از بین بردن ریشه های اعتقادی مردم بر آنها با اعتقادات جدید حکومت میکند

از تهران تا عشق اباد
04/21/1392 - 00:50

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ كار به جائي رسيد كه صحت و سقم آن را موكول به نظر عبدالبها ساخته عريضه كردند و جواب مساعد آمده ميرزا منير و زنان متعلمات آسوده خاطر مشغول شدند و ديگر احدي جرأت نكرد حرف بزند مگر اينكه از بس اعمال منير بي پرده شد و حتي مردان در خانه هاي خود اعمال او را ديده بودند آهسته با هم مي گفتند ميرزا منير راسپوتين بهائي است

باب
04/21/1392 - 00:21

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در اينجا بايد اين نكته را متذكر شد كه تا آن وقت امر باب اهميتي نداشت زيرا نه داعيه اش معلوم بود و نه چندان جمعيتي به هم زده بود و نه اتفاقات مهمي افتاده بود فقط زمزمه ي در پرده كرده بود بر اثر كلماتي كه مانند كلمات شخص خواب زده مبتدا و خبرش مجهول و كبري و صغري و نتيجه اش نامعلوم است

bab
04/20/1392 - 19:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در آخر الزمان ممکن است تشخیص حق از باطل مقداری سخت باشد. زیرا باطل سعی می کند برای آنکه خود را به حق نشان دهد، ظاهرش را مانند آن کند. علی محمد باب هم برای آنکه ثابت کند امام زمان است مردم را دعوت به قتال می کند، مانند پیشگوئی ها و روایاتی که در مورد جنگ های حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف گفته شده است.

عروسک های استعمار
04/20/1392 - 02:59

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ براي حضور داشتن قيافه‏ هائي شبيه به مقامات ديني و روحانیت شیعه در فرقه‏ هاي ساختگي استعماري مي‏توان جهات گوناگوني را يافت که در این مقاله به این شبهه پاسخ میدهیم

amrebemaroof
04/19/1392 - 18:01

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اگر امر به معروف و نهی از منکر در دینی وجود نداشته باشد، آن دین رفته رفته در میان مردم کمرنگ می شود. میرزا بهاء پیروان خود را از امر به معروف و نهی از منکر، نهی کرده و نسبت به این حکم میرزا دو نتیجه می توان گرفت: 1- پیامبر بهائیان نسبت به بی دین شدن مردم در آینده بخاطر نهی از امر به معروف و نهی از منکر علم نداشته است. 2- حسینعلی نوری خود عمدا اینکار را کرده که بی دینی را در میان مردم رواج دهد.

zakat
04/18/1392 - 19:05

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ میرزا بهاء پیروان خود را به دادن زکات دعوت کرده و گفته که زکات مال خداوند است و در مال خدا خیانت نکنید. اما میرزا بهاء بجای اینکه مقداری از زکات را برای یتیمان و فقرا بخواهد، تمام آنرا برای مصارف روحانی ولی امر الله تدارک دیده و در اینجا سر فقرا و یتیمان بی کلاه مانده است.

tarazoo
04/15/1392 - 16:33

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ میرزا بهاء برای رعایت حقوق زن و مرد سن تکلیف زنان را از اول ده سالگی به آغاز شانزده سالگی تغییر داد. اما دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که قوای ذهنی زنان زودتر از مردان تکمیل می شود، لذا اسلام زمان تکلیف زنان را زودتر از مردان قرار داد. ولی میرزا بهاء چون فکر کرده زمان تکلیف زمان محدودیت و زحمت زنان است سعی کرده بین آنها و مردان تساوی قائل شود.

bab
04/14/1392 - 12:59

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اگر به احکام باب در بیان بنگریم و نگاهی هم به احکام میرزا بهاء بیاندازیم، کپی کردن احکام میرزا را از کتاب باب متوجه می شویم. و جالب اینجاست امروزه بهائیان هیچ چیزی را نجس نمی دانند و به مسلمانان خورده میگیرند که چرا کافرانی همچون بهائیان را نجس می پندارند. در حالی در کتاب بیان سید باب کسانی که به سید باب و حروف حی ایمان نمی آورند را نجس می داند.

صفحه‌ها