نقد بودیسم

05/11/1396 - 10:40

با اندکی تامل در آیین بودا و سخنان وی به روشنی درمی‌یابیم که این آیین جزء مکاتب اومانیستی است و در این آیین هدفی جز خود انسان و نقش انسان در هستی به چشم نمی‌خورد و همچنین در این دین یا در مورد خالق هستی سکوت شده است و یا در برخی منابع انکار شده است. به‌طور خلاصه اساس مذهب بودا انسان‌محوری است، نه خدا محوری.

05/11/1396 - 08:48

بیشتر ادیان از جمله ادیان ابراهیمی پاسخ‌ سوالات هستی شناسی مردم را داداند هرچند اختلاف فراوانی با مبانی اسلام دارد. در این بین آیین بودا که مخاطبین زیادی دارد، به انکار خداوند می‌پردازد و می‌گوید: «این عـالم قـدیم و ازلیست و اصـلاً نیـازی به خالق نامحـدود و واجب الوجود ندارد تا ما در جسـتجوی او باشیم.»

05/11/1396 - 07:33

یکی از ادیانی که پیروان زیادی را به خود اختصاص داده، آیین بودایی است. صلح‌طلبی و قانون تناسخ از دستورات این آیین به‌حساب می‌آید. که همین دو دستور بهترین ایده‌ای شده است برای استعمارگران تا بتوانند به اهدافشان نائل شوند. درهمین راستا کشورهای سلطه‌گر تلاش فراوانی را برای ترویج آین آیین کرده‌اند.