انکار خداوند، توسط بودا

  • 1396/05/11 - 08:48
بیشتر ادیان از جمله ادیان ابراهیمی پاسخ‌ سوالات هستی شناسی مردم را داداند هرچند اختلاف فراوانی با مبانی اسلام دارد. در این بین آیین بودا که مخاطبین زیادی دارد، به انکار خداوند می‌پردازد و می‌گوید: «این عـالم قـدیم و ازلیست و اصـلاً نیـازی به خالق نامحـدود و واجب الوجود ندارد تا ما در جسـتجوی او باشیم.»

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اکثر ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی خود را موظف می‌داننـد تا به سه سؤال اساسـی انسان پاسـخ دهنـد. به همین دلیل در جواب سؤال از کجا آمده‌ایم؟ مباحث مربوط به خالق هستی مطرح می‌شود. و در جواب سؤال چه باید بکنیم؟ بحث نبوت و پیروی از شریعت مطرح می‌شود و در پاسخ به سؤال، به کجـا خواهیم رفت؟ بحث معـاد را مطرح می‌کننـد. در این میان برخی از آیین‌ها مانند بودا خود را موظف به پاسـخ‌گویی به این سه سؤال نمی‌داند و وجود خداوند را انکار می‌کند و می‌گوید: «این عـالم قـدیم و ازلیست و اصلاً نیازی به خالق نامحدود و واجب الوجود ندارد تا ما در جسـتجوی او باشیم.»(تاریخ مختصر ادیان بزرگ، ص 173) در آیین بودا و اصول تعلیمی وی پرستش هیچ موجودی تعلیم داده نشده، هرچند واقعیت غیر از این است و در عمل برخی از فرقه‌های بودایی انسان‌هایی را که به عقیده‌ی آن‌ها روح بودا در آن‌هـا نسخ پیدا کرده و بوداهای زمان خود هستند را می‌پرستند.(بانک جامع جنبش‌های نوظهور، ص 174)

پی‌نوشت:
تاریخ مختصر ادیان بزرگ، فلیسین شاله، انتشارات علمی و فرهنگی، 1383.
بانک جامع جنبش‌های نوظهور، مرکز تحقیقات قائمیه، نشر موسسه‌ی قائمیه، 1385.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.