زرتشتی

06/22/1397 - 15:12

در سوگِ عزیزان از دست رفته نشستن، حتی در شریعت زرتشتی هم وجود دارد. لیکن برخی به مجلس عزای حسین (ع) ایرادهای بنی‌اسرائیلی می‌گیرند. به هر روی، حسین (ع) قلب تپنده جامعه است. و عزاداری ما، جوششِ عقل و عشق است که جامعه را زنده نگه می‌دارد.

03/14/1394 - 12:39

مهر شاهپور رئیس مغان «دشمن بزرگ عیسویان» بود، شانزده نفر عیسوی را که از انکار دیانت خود امتناع کرده بودند، برهنه کرد و امر داد که هر شب آنها را به کوهستان ببرند و دست و پا بسته در آنجا بگذارند و نان و آب به مقداری که نمیرند به آنها بدهند. پس از اینکه این شکنجه یک هفته به عمل آمد، مهرشاهپور از نگهبان احوال آنان را پرسید...

03/11/1394 - 10:59

در سال 1377 کتابی مرموز و قابل تامل در تهران منتشر شد با عنوان به دام افتاده: بزرگ ترین رویارویی جاسوسی شرق و غرب در تهران[9].این کتاب حاوی بخشی از خاطرات یک مامور اطلاعاتی بریتانیا در ایران است و ماجرای ستیز او با ماموران مخفی شوروی در سال 1354. هرچند نویسنده از نام مستعار " آرین رنجی شری" را برخود نهاده، ولی مطالعه کتاب خواننده...