برخورد پیامبر

برخورد پیامبر (ص) با یهودیان
09/29/1401 - 11:24

بیشترین برخورد عملی پیامبر (ص) با یهودیان و مشرکانی بود که در مقابله با پیامبر (ص) و دین اسلام، اقدامات عملی داشتند. دو پیمان عمومی و خصوصی با سه طایفه بزرگ یهودیان مدینه منعقد شد، اما آنان نقض پیمان‌ کردند و پیامبر (ص) چاره‌‏ای جز برخورد عملی نداشت. مهم‏ترین عامل برخورد با یهودیان، خیانت آنان، پیمان ‏شکنی و مبارزه علیه اسلام و شخص پیامبر (ص) بود.

برخورد پیامبر (ص) با مشرکین و منافقین مدینه
09/28/1401 - 17:25

بیشترین برخورد پیامبر (ص) با یهودیانی بود که در مقابله با پیامبر و دین اسلام، اقدامات عملی داشتند. علاوه بر یهودیان، مشرکان قریش در مکه و بعضی از منافقان مدینه نیز اقداماتی علیه پیامبر (ص) داشتند که منجر به برخورد عملی پیامبر (ص) با آنان شد.