تهمت های ابن تیمیه به شیعیان

  • 1391/12/19 - 18:43
از پایه ریزان رهبران اصلی وهابیت در عربستان شخصی است به نام احمد بن عبد الحلیم معروف به ابن تیمیه حرانی . وی نسبت به شیعیان بغض و کینه عجیبی داشته است. به طوری که در نوشته ها و سخنان خود تهمتها و دروغهای متعددی را به شیعیان نسبت داده است
وهابیت

از پایه ریزان و خط دهندگان و رهبران اصلی وهابیت در عربستان شخصی است به نام احمد بن عبد الحلیم معروف به ابن تیمیه متوفی سال 728 ق که نسبت به شیعیان و بلکه مولی امیر المومنین ع بغض و کینه عجیبی داشته و اگر کسی مجلدات کتاب منهاج السنه وی را که در رد کتاب منهاج الکرامه علامه حلی نوشته مطالعه نماید از شدت عداوت او نسبت به اهل بیت و شیعیان مبهوت و متحیر می شود
وی در نوشته ها و سخنان خود تهمتها و دروغهای متعددی را به شیعیان نسبت داده که باعث شده چهره شیعیان در نظر برخی بی خبران و عوام وهابی یا اهل سنت مخدوش گردد و نقل آنها در اینجا می تواند تا حدودی پرده از چهره وی برداشته و مظلومیت شیعیان و حقیقت امر را نمایان سازد .

روی همین اصل وی در کتاب مذکور، تمامی نصوص روایی در مورد فضائل امیر المومنین و اهل بیت ع را رد و تکذیب می نماید
سیره و روش او در کتب خویش و مخصوصا این کتاب هیچ گاه جنبه علمی و منطقی نداشته و بلکه دائما از ادبیاتی زشت در قالب سخنان توهین آمیز و ناسزا به علمای شیعه استفاده می کند.

اینک نمونه هایی از تهمتهای وی را که برگرفته از کتاب منهاج السنه اوست بیان می نماییم

الف : وی در موضعی از این کتاب می گوید :

احدی از طوایف اهل قبله مانند شیعیان دروغ نگفته اند فلذا اصحاب صحاح سته اهل سنت روایات آنها را نقل ننموده اند.(1)

ب : و در جای دیگر می گوید :
شیعیان اصول دین را چهار می دانند ، توحید - عدل - نبوت و امامت . (2)
( گویا وی اصلا کتب کلامیه امامیه را که همه جا در دسترس عموم است حتی ورق هم نزده )

ج : هم چنین در جای دیگری از آن کتاب چنین می گوید :
شیعیان به مساجد اعتنایی ندارند و مساجدشان خالی از جمعیت است نه جمعه و نه جماعتی در مساجد بر پا نمی کنند و اگر گاهی نماز بگذارند فردا می خوانند . (3)

د : در همان جا ادامه می دهد که :
شیعیان به حج بیت الله نمی روند بلکه حج آنها زیارت قبور است و ثواب آنرا از حج خانه خدا بیشتر می دانند (4)
( گویا او اصلا برای یکبار هم که شده به کتب فقهی شیعیان مراجعه نکرده تا ببیند در این کتب ، یک باب مخصوص حج قرار داده شده
و گویا اصلا نمی داند که اگر کسی از شیعیان در ایران بخواهد به حج تمتع رود باید سالها منتظر بماند تا نوبتش فرا رسد

ه : هم چنین در موضع دیگری از منهاج السنه خود می نویسد :

شیعیان سگهای خود را به نام ابوبکر و عمر می نامند و پیوسته انها را لعن می کنند . (5)

( به راستی کدامیک از شیعیان با عنایت به اینکه سگ را نجس می دانند ، اصلا سگی در خانه نگه داری می کنند تا چه رسد آن ها را بدان نام نامگذاری نمایند ؟
ضمن اینکه فقهای ما خرید و فروش و نگهداری سگ را مگر در چند مورد و آن هم با شرایطی حرام می دانند. و از جمله موارد استثنا شده عبارتند از سگ نگهبان گله - سگ مخصوص شکار -نگهبان خانه - سگهای جستجو گر و... حقا و انصافا اگر شخصی منصف از نزدیک با شیعیان معاشرت داشته باشد ، کذب سخنان ابن تیمیه به وضوح برایش روشن می شود  )

جالب است که کسی که شیعیان را متهم به دروغگویی می نماید چگون خود در یک کتاب دروغ پردازی می کند .دروغها و تهمتهای او از این قبیل به شیعیان برای لکه دار کردن تشیع و ایجاد عداوت بین مسلمین بسیار است . چقدر جای تاسف است که شخصی که چنین به راحتی تهمت زده و دروغ می گوید جزء رهبران و علمای طراز اول وهابیون و گاه از چهره های محبوب برخی فریب خوردگان اهل سنت و شیخ الاسلام  عده ای باشد .

آیا به سخنان کسی که به راحتی آب خوردن دروغ می گوید می تواند اعتماد کرد و او را امین خود دانست ؟

 

منبع :

(1) منهاج السنه ج1 ص 15

(2) همان 1/23

(3) همان 1/131

(4) همان 1/131

(5) همان 1/11

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.