مماشات با حاکمان جور ، سیره سلفیون معاصر

  • 1391/12/19 - 18:03
سیره و روش سلفی های قدیم در مقابل ائمه جور و ظلم این بود که نه تنها در برابر ظلم و ستم آن ها سکوت نمی کردند بلکه به مبارزه مسلحانه با آنها نیز می پرداختند ،اما سلفیون معاصر به خاطر مصالحی از مبارزه مسلحانه با حاکمان و خلفای ظالم دست برداشته و در مقابل آنها سکوت می کنند.
وهابیت

سلفیون معاصر از یک طرف تنها خود را مسلمان واقعی قلمداد می کنند و دیگر مسلمانان را اعم از شیعه و سنی ، مشرک ، کافر و غیر مسلمان می دانند و از طرفی دست اتحاد و دوستی با بزرگترین دشمنان اسلام یعنی استعمار و استکبار جهانی داده و در اجرای نقشه های شوم و دسیسه های ظالمانه آن ها علیه مسلمین و کشورهای اسلامی لحظه ای درنگ یا کوتاهی نمی نمایند . ایشان بر خلاف دستورات و اوامر موکد قرآن و بر خلاف سنت نبوی در مقابل حاکمان جور و ستم ، مماشات کرده و از پذیرش ولایت فساق باکی ندارند . آیا این همان سیره و سنت رسول گرامی اسلام است که سلفیون مدعی پیروی واقعی از آن هستند ؟ و آیا اسلام ناب هرگز ولایت فساق و ظالمین را می پذیرد ؟ آیا سلفی های اولیه نیز چنین رویکرد و سیره ای داشته اند ؟

ابن حجر عسقلانی از علمای اهل سنت در شرح حال حسن بن صالح به تغییر مبنای سلفیان معاصر خود از سلفی های قدیم اشاره کرده و چنین می نویسد :

سلفی های قدیم در مقابل ائمه جور و ظلم سکوت نمی کردند و به مبارزه مسلحانه با آنها می پرداختند اما سلفیهای معاصر به خاطر مصالحی ( منافعی ) از مبارزه مسلحانه با حاکمان و خلفای ظالم  دست برداشته و در مقابل آنها سکوت می کنند.
حسن بن صالح پشت سر هیچ فاسقی نماز نمی خواند و ولایت هیچ امام فاسقی را نمی پذیرفت و در نمازهای جمعه آنان شرکت نمی کرد .(1)

چند سوال :

1- علت تنزّل وهابیون معاصر از عقیده قدمای خود چیست ؟
2- آیا یکی از علل این تنزل ، پاک کردن لکه های ننگی نبود که دامن خلفای بنی امیه و بنی عباس را سیاه کرده است ؟
3- آیا علت این مماشات و مصالحه ، کم رنگ کردن یا پاک نمودن لغزشهای برخی کبار صحابه نبوده که آنها را از عدالت خارج و در جمع فساق داخل می نمود ؟
4- آیا یکی دیگر از علل این مماشات و مصالحه بغض و کینه وهابیون نسبت به شیعیان نبوده است ؟
( با توجه به این حقیقت باید گفت از آن جا که وهابیت شیعیان را دشمن اصلی خود تلقی نموده و برای از بین بردن نام تشیع به هر حربه ای متوسل می شود و از آنجایی که در طول تاریخ همواره حکام و خلفای جور و ظلم میانه خوبی با شیعیان نداشتند و در زمان فعلی نیز آمریکا ، یهود و صهیونیزم بهترین گزینه برای مبارزه با شیعیان هستند لذا وهابیون مصلحت را در این می بینند که با ایشان دست دوستی داده و مصالحه کنند چرا که هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن نابودی تشیع است .)
5- آیا بهتر نبود ابن حجر عسقلانی عدول و تنزل وهابیون معاصر از شیوه قدمای خود را به خاطر منافع کثیف و ظالمانه وهابیون معاصر بداند نه مصالح ؟
6- گذشته از اینها آیا یکی از شرایط اصلی امام جمعه و جماعت عدالت وی نیست ؟
7- و آیا ریخته شدن خون هزاران بی گناه در کشورهای عربی چون بحرین ،عراق،  یمن ، مصر ، سوریه و ... زاییده این مماشاتها و مصالحات ننگین با خلفای ج نیست ؟

 

منبع :

1- عسقلانی ، ابن حجر ، تهذیب التهذیب ج 2 ص 250 ش 516

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.