گنابادیه فرقه هزار رنگ

  • 1391/12/09 - 20:23
فرقه ضاله گنابادیه یا همان دراویش 121 با جمع آوری آداب و مسالک فرق مختلف و ایجاد بدعتهای جدید در دین اسلام خود را شیعه میدانند که ما در اینجا به چند مورد آن اشاره میکنیم تا بار دیگر ناقوس رسوایی گنابادیه به صدا در آید.
گنابادیه فرقه هزار رنگ

فرقه ضاله گنابادیه با جمع آوری آداب و مسالک فرق مختلف و ایجاد بدعتهای جدید در دین اسلام خود را شیعه میدانند که ما در اینجا به چند مورد آن اشاره میکنیم:

1-مسائلی همچون فقر و خرقه پوشی و ریاضتهای طولانی که انجام میدهند مربوط به آداب هندوهاست{1} قابل ذکر است که به علت تنبلی در دراویش کنونی اقطاب گنابادیه ریاضتهای هندویی را حذف کرده اند و تنها به مسئله فقر زیاد تاکید دارند به طوری که نور علی تابنده قطب فعلی گنابادیه در شرح پند صالح باب ایمان چندین بار شدیدا روی کلمه فقر تاکید میکند.{2}

2-تشرف را از آیین میترایی گرفته اند.{3}فرقه گنابادیه به حدی به این مسئله حساس است که تا شخص مشرف نشود او را درویش رسمی نمی دانند.

3-غسل اسلام را از غسل تعمید مسیحیان اخذ کرده اند{4}در فرقه گنابادیه شخصی که میخواهد درویش شود باید قبل از تشرف به قطب غسل اسلام کند و این به آن معنی است که این شخص تا کنون مسلمان نبوده و با این غسل مسلمان می شود.این غسل دقیقا کپی غسل تعمید  مسیحیان است.

4-پرسه و گدائی را از آیین برهمایی گرفته اند.{5}

5-بدل گیری قطب یا پیر به هنگام نماز یا عبادت یا ذکر را از زرتشتیان گرفته اند.{6}

6-عشریه را از مسیحیان گرفته اند.{7}یعنی شخصی که درویش می شود به جای خمس و زکات باید به قطب یا شیخ خود عشریه پرداخت کند!

متاسفانه در فرقه ضاله گنابادیه ده ها مورد از این آداب یا بدعت ها وجود دارد که بنده برای حفظ آبروی شیعیان به همین تعداد قناعت کردم زیرا این فرقه ضاله با وجود آنکه هیچ نشانی از تشیع در آداب و مسلکشان وجود ندارد ولی خود را در ذهن عوام شیعه جا داده اند و از نام و اعتبار ائمه در میان مردم سوء استفاده کرده اند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع:

1-مالهند جلد اول صفحه 25

2-شرح پند صالح باب ایمان صفحه1الی 22

3-آیین میترایی صفحه 27

4-انجیل متی صفحه56

5-مالهند جلد دوم صفحه 181

6-ریاض السیاحه صفحه 181

7-سعادت نامه صفحه 12

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.