ناموس گنابادیه

  • 1391/12/09 - 19:32
دراویش گنابادیه به حدی به شارب خود اهمیت میدهند که گویی ناموسشان است.
ناموس گنابادیه

دراویش گنابادیه به حدی به شارب خود اهمیت میدهند که گویی ناموسشان است!
متاسفانه برای توجیه کردن کار خود به ائمه اطهار تهمت زده و جعل حدیث میکنند که در اینجا به بعضی از این احادیث جعلی خواهیم پرداخت:
1-باد شارب های حضرت علی(ع) را به راست و چپ حرکت میداد!1
2-حضرت علی(ع) به اصحاب خود فرمودند:ریش خود را کوتاه و شارب خود را زیاد کنید که هیبت آن برای دشمن زیادتر است!2
3-پیامبر(ص) شاربهای خود را روغن مالی میکرد!3
4-زدن شارب از رسوم اهل سنت بود و در میان شیعه برای امتیاز از اهل سنت معمول نبوده!4
این هم از احادیثی که اقطاب فرقه گنابادیه برای توجیه حساسیت خود نسبت به شاربشان بیان کرده اند.قابل ذکر است که ده ها حدیث دیگر فقط در باب گذاشتن شارب جعل کرده اند که بنده به خاطر حفظ آبروی شیعیان فقط این چهار حدیث را آورده ام چون انقدر احادیثی که جعل کرده اند مضحک است که با آوردن آن در اینترنت شیعیان زیر سوال میروند چون متاسفانه این فرقه ضاله خود را شیعه میداند.
سلطان حسین تاینده در کتاب خود بعد از آوردن این احادیث دست به توجیهات خنده داری زده و در آخر بیان کرده:دینی را به موی نبسته اند!5
حال سوال بنده این است اگر دینی را به موی نبسته اند چرا اینقدر به گذاشتن سبیل در فرقه خود اهمیت میدهید و اصرار دارید دراویش شارب خود را بلند گذارند و حاضر هستید جان خود را بدهید ولی سبیل مبارک خود را ندهید؟ اگر یک سری به بیدخت گناباد ویا ششده و فسا بزنید به راحتی میتوانید صوفی را از غیر صوفی تشخیص دهید.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1-رساله رفع شبهات:تالیف حسین تابنده انتشارات حقیقت ص 62
2-همان ص 63
3-همان ص64
4-همان ص65
5-همان ص68

 

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.