جذب افراد بحران زده به عرفان حلقه

  • 1401/10/17 - 18:07
خیلی از افراد که دچار بحرانهای معنوی و اجتماعی هستند، با مواجهه با عرفان حلقه فکر می کنند راه نجات در این فرقه است؛ چون ادعای رفع مشکلات در کمترین زمان و راحت‌ترین وضعیت را دارد و فریب این ظاهر زیبا را می‌خورند.
بحران و جذب شدن به عرفان حلقه

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ محمد علی طاهری مؤسس و بنیانگذار عرفان حلقه، توانسته است با سوء استفاده از بحران های موجود در زندگی افراد، تعداد زیادی را به سوی یک معنویت کاذب جذب کند. ادعای سهل الوصولی و معنابخشی به زندگی و درمانگری بیماری‌های روحی و جسمی، نداشتن سیر و سلوک، از علل عمده جذب افراد است.

داریوش کریمی مجری برنامه پرگار BBC فارسی، طاهری را به عنوان میهمان برنامه دعوت و از او می‌پرسد: «اگر جامعه شناسی بگوید علت گرایش به عرفان حلقه این است که مردم از دین و معنویت دینی زده شده‌اند، لذا جذب معنویت‌های جدید و مکاتب فکری نو می‌شوند، چه می‌گویید؟

من از مقاله‌های دانشگاهی ایران استفاده می‌کنم که گفتند: مردم به معنویت‌هایی که در قالب یک دستگاه فکری ارائه شود رجوع می‌کنند؛ چون از ادیان رسمی رویگردان شدند، به این رو می‌کنند تا به آنها معنا دهد؛ تعلق معنی بدهد؛ سهل الوصول باشد. شما (خطاب به طاهری) سیر و سلوک و اطلاعات علمی پیشینی نمی‌خواهید. یک معنویتی با لباس علمی ارائه کردید؛ لذا عرفان حلقه مقبول افرادی می‌شود که دنبال معنویت هستند.

طاهری در جواب می گوید: «فشارهای دینی و اجتماعی، دین در ایران، مذهب (ظاهرگرایی) و عرفان داریم. در ایران عرفان عملی نداشتیم و ادبیات عرفانی داشتیم. افراد می‌چشند و بعد جذب می‌شوند. فشارهای اقتصاد و دینی به سمتِ زدگی از مذهب و گرایش به اعتیاد و طلاق و ... می‌انجامد. اگر کسی ماند، دلیل موفقیت است.»

قرن بیست و یک، عصری است که مردم سبک زندگی خاص و منحصر به فردی دارند. در این عصر، ویژگی اصلی مردم سرعت و راحتی است؛ یعنی مردم عمدتاً دنبال آرمان‌ها و خواسته‌هایی هستند که سهل الوصول و با کمترین هزینه باشد و کمترین زمان را، برای رسیدن به نتیجه داشته باشد. این سبک زندگی بین ایرانیان رو به افزایش است، به این سبک زندگی اضافه کنید که برخی افراد به علل مختلف سیاسی، اجتماعی، معرفت شناختی و ... پنداشته‌اند دین رسمی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای معنوی آنان باشد؛ لذا دچار بی‌هویتی ایدئولوژیک و بی‌معنایی در زندگی شدند.
بی‌معنایی در زندگی باعث مشکلات روحی و روانی می‌شود. در این هنگام، اشخاص با مباحث عرفان حلقه مواجه می‌شوند که یک دستگاه فکری در نظام هستی شناختی و انسان شناختی دارد و ویژگی سبک زندگی عصر حاضر، یعنی سهل الوصول بودن و رسیدن به نتیجه در اندک زمان را دارد؛ لذا فشار بی‌معنایی در زندگی باعث می‌شود تنها گزینه روبرو، پذیرش عرفان حلقه باشد.

عموم افراد به خاطر بحران هایی که دارند، جذب عرفان حلقه می شوند و جذب افراد به عرفان حلقه، نشانه حقّانیت عرفان حلقه نیست؛ در حالیکه طاهری مدعی است جذب افراد و باقی ماندن در عرفان حلقه نشان می‌دهد این دلیل موفقیت و حقانیت عرفان حلقه است.
مجری برنامه هم بعد از اینکه دید طاهری جوابهای بی‌ربط می‌دهد گفت: «اگر شخصی در عرفان حلقه باقی بماند، به خاطر یک حسّ تعلّق است و مانده است (لذا تأیید کننده سخن طاهری نیست).» این حرف آقای کریمی مجری برنامه، صحیح است؛ چون افراد عموماً دوست دارند در یک جمعی باشند و حس تعلّق به این جمع را داشته باشند. خیلی از افراد به خاطر اینکه حس تعلق خاطر به جمع را حفظ کنند، در فرقه باقی می‌مانند و این باقی ماندن در فرقه به خاطر این است که یک خلأ عاطفی و روانی، برطرف شود.

در این برنامه، مجری می بیند طاهری از جواب دادن طفره می رود، در نهایت بیان می‌کند: «باید از خیر جواب این جامعه شناس بگذریم. (سپس ادامه می‌دهد:) در عرفان حلقه، هیچ اعتقادی به سیر و سلوک دینی نیست. لذا برخی خداباوران می‌گویند این نشانه عرفان کاذب است. طاهری: باید بچشد تا ایمان بیارد.»
طاهری کلاً جوابهای غیر مرتبط می‌دهد و این روش کسانی است که جوابی برای گفتن ندارند و باطن مدعیان دروغین، اینگونه آشکار می‌شود. علاوه بر اینکه عرفان عملی همیشه در بین مسلمین با روش‌های مختلف وجود داشته است و این سخن طاهری را نقض می‌کند که در ایران عرفان عملی نداریم و فقط عرفان حلقه، عرفان عملی است.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.