مذهب تصوف

  • 1391/12/01 - 02:32
شاه نعمت الله ولی که بزرگترین اقطاب تمامی فرقه های تصوف است سنی مسلک بوده , که این مطلب خود به تنهایی ناقوس رسوایی تصوف است که ادعای تشیع دارند.
 انحراف تصوف

 مذهب شاه نعمت الله ولي:

محمود عباسي در مقدمه رازگشا در مورد مكتب و ملت نعمت الله مي نويسد ((او خرقه از دست شيخ عبدالله يافعي مورخ سني مذهب پوشيد و او از دست شيخ صالح بربري پير و اهل سنت و اجماع و او از دست شيخ كمال الدين كوفي سني, و او از دست شيخ ابوالفتوح سعيد صعيدي تا معروف كرخي....))1

سخاوي نيز در كتاب الضو الامع ص 201, شاه نعمت الله ولي را سني معرفي كرده است. (تشيع و تصوف ص 235). محمدعلي بن وحيد بهبهاني مي گويد ((خرقه سيد نعمت الله به يافعي شافعي مذهب و شيخ عبدالقادر گيلاني شافعي طاماتي مي رسد و ديگر آنكه هر كسي را كه جامي در نفحات ذكر كرده از جمله نعمت الله سني اند))  .2

و البته جامي خود در نفحات الانس اعتراف دارد كه تمام بزرگان صوفيه سني مذهب اند,شاه نعمت الله ولي در مورد مذهب خود چنين مي گويد:

ره سني گزين كه مذهب ماست                 

ورنه گمگشته اي و در خللي

رافضي كيست دشمني بوبكر                    

خارجي كيست دشمنان علي

هر كه او چهار يار دارد دوست                

امت پاك مذهب است و ولي

درست دار صحابه ام به تمام                   

يار سني و خصم معتزلي 4

در جائي ديگر از ديوان خود مي گويد ((بر جاي رسول نعمت الله ولي است  )).5

با اين خلاصه گفتار موافقان و مخالفان, سني بودن نعمت الله ولي معلوم مي گردد. و باز جاي ان سوال هميشگي باقي است كه اگر مذهب و مرام بزرگان صوفيه, سني است چگونه خرقه از آل الله عليهم السلام دارند و سلسله خود را به امام علي بن موسي الرضا عليهم السلام مي رسانند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع:

1-مقدمه رازگشا ص 16

 2-خيراتيه ج 1 ص 188

 3-صفحه 28- به نقل از خيراتيه ج 1 ص 74 (نفحات الانس)

 4-ديوان نعمت الله با مقدمه محمود عباسي ص 484-(تشيع و تصوف ص 235)

 5-همان ص 577

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.