دستاورد حمله هخامنشیان به اوکراین

  • 1400/12/17 - 11:29

سکاهای پَرَدرَیه به قلمرو هخامنشیان تاختند و بارها به قتل و غارت مردم اقدام کردند. شاهنشاه داریوش هخامنشی هم در پاسخ به سرزمین آنان تاخت اما موفقیت چندانی به دست نیاورد. امروز روشن شده که سرزمین سکاهای پَرَدرَیَه، همان اوکراین امروزی است.

دستاورد حمله هخامنشیان به اوکراین

سرزمین اوکراین در کتیبه‌ های هخامنشی با نام سکای پَرَدرَیَه (سکاهای فرا دریا) نامیده شده است. طبق اسناد تاریخی، آنان به قلمرو هخامنشی حمله و مردم را قتل و غارت می‌ کردند. داریوش هخامنشی هم برای سرکوب آنان اقدام کرد. برخی از مدعیان دروغین میهن پرستی، همصدا و بهتر است بگوییم در خدمت انگلیس و امریکا، از اوکراین حمایت می کنند. حال آنکه اوکراین، بارها علیه ایران دشمنی کرده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شاهنشاه داریوش اول هخامنشی، در کتیبه نقش رستم مشهور به کتیبه DNa اسامی کشورهای تحت حاکمیت خود را نام می‌برد. در این فهرست، به سرزمینی به نام «سکاهای فرا دَریا» اشاره می‌ کند.[1] به پارسی باستان: Sakâ tyaiy paradraya که امروز روشن شده این همان سرزمین اوکراین در شمال دریای سیاه است.[2] پروفسور والتر هینتس (Walther Hinz)، نقشه ای از فتوحات هخامنشیان ارائه می‌ کند که سرزمین سکاهای آن سوی دریا (سکاهای فرا دریا) با اوکراین امروزی مطابقت دارد.[3]

هردوت (مورخ یونانی در قرن 4 پیش از میلاد) درباره فتح اوکراین به دست داریوش اول هخامنشی، به تفصیل سخن گفته است.[4] والتر هینتس می‌نویسد که نوشته‌های هردوت در این باره، تنها منبع موثق ماست.[5]

شاهنشاه داریوش، 30 کشتی جنگی را به آن جا روانه کرد تا زنان و مردان آن را اسیر کنند. این کشتی‌ها به منطقه کریمه رسیدند.[6] پس از پیروزی مقدماتی، داریوش شخصاً روانه‌ اوکراین شد.

در مسیر حمله به اوکراین، اقوام ساکن در بلغار مقاومت کردند اما از سپاه هخامنشی شکست خوردند.[7]

اما چرا داریوش به اوکراین حمله کرد؟

دلیل حمله داریوش به اوکراین این بود که سکاهای پَرَدرَیه (اوکراینی‌ها) قبلاً در زمان مادها به ایران حمله کرده؛ مرتکب قتل و غارت و جنایت شده بودند. همچنین آنان، به قلمرو هخامنشیان می‌تاختند و مردم را غارت می‌کردند. پس داریوش برای سرکوب آنان اقدام کرد. داریوش موفقیت‌هایی به دست آورد. اما به نظر می‌رسد که نتوانست سرزمین سکاهای پَرَدرَیه (اوکراین) را تصرف کند...[8]

اوکراینی‌ها استراتژی زمینِ سوخته را در پیش گرفتند. یعنی چاه‌های آب را پر کردند، زمین‌های خودشان را آتش زدند و به صحرا گریختند و به صورت نامنظم، به اردوگاه هخامنشیان شبیخون می‌ زدند.[9]

این سبب شد که داریوش مجبور به عقب نشینی شده؛ از فتح اوکراین ناامید شود. اما شاهنشاه داریوش در کتیبه نقش رستم، سرزمین سکاهای پَرَدرَیه (اوکراین) را جزو قلمرو خود نام برده است اما تاریخ‌ پژوهان معتقدند که این سخن داریوش، نوعی پروپاگاندا بوده تا پیروزی ناقص (یا شکستِ) خود را مخفی کند.[10]

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به:
Pierre Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide, 1997 Paris, inscription DNa.
[2]. هینتس، داریوش و ایرانیان، ترجمه پرویز رجبی، تهران: نشر ماهی، 1391، ص 182، ص 186.
[3]. والتر هینتس، همان، ص 20.
[4]. هردوت، تواریخ، کتاب 4 بند 1-81
[5]. هینتس، همان، ص 181.
[6]. هینتس، همان، ص 180.
[7]. هینتس، همان، ص 182.
[8]. هینتس، همان، ص 180.
[9]. هینتس، همان، ص 182.
[10]. هینتس، همان، ص 182.

حمله هخامنشیان به اوکراینحمله هخامنشیان به اوکراینحمله هخامنشیان به اوکراینحمله هخامنشیان به اوکراینحمله هخامنشیان به اوکراینحمله هخامنشیان به اوکراین

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.