تفکر نوین دین جدید ساختگی

  • 1400/10/20 - 13:35
بسیاری از شخصیت های جنبش تفکر نوین به صورت سازمان یافته در اقصی نقاط دنیا با نسخه های بومی شده این تفکر برای جوامع هدف، از طریق سمینار، کتاب ها، سایت ها، رسانه ها و عضوگیری در مراکز معنوی، به ارایه این اندیشه پرداخته اند.
قانون جذب سد راه ظهور

تفکر نوین با ادعای ناکارآمدی ادیان الهی سعی دارد خود را دین جدید معرفی کند که می تواند پاسخگوی تمام نیازهای انسان بوده و جایگزین ادیان توحیدی شود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جامعه جهانی امروز به دلیل دوری از آموزه های وحیانی و الهی دچار بحران های روحی و اجتماعی بسیاری شده است. مردم دنیا از وضع موجود خسته شده اند و با وجود تلاش های وسیع و همه جانبه نظام های لیبرال سرمایه داری برای دین زدایی، مردم، تشنه معنویت و باورهای فرا مادی هستند و به دنبال الگویی برای پاسخگویی به نیازها و حل بحران های روحی و روانی و اجتماعی و ... می گردند تا از این وضعیت آشفته رها شده و به آرامشی پایدار دست یابند.

ابرقدرت ها که وضع موجود، منافع آنها را تامین می کند برای سوار شدن بر این موج حقیقت یابی مردم جهان، به فکر چاره افتادند، چرا که بازگشت مردم به باورها و بینش های صحیح ادیان الهی چون اسلام که پاسخ مشخص و درستی به نیازهای انسان دارد، پایه های قدرت و نظام سرمایه داری را به تزلزل انداخته و این نظام پوشالی را به نابودی می کشاند.

لذا کانون های تفکر نظام لیبرال سرمایه داری برای به انحراف کشاندن این سیر تکاملی انسان و معنویت خواهی جهانی، اقدام به تاسیس کانون های تفکر و مراکز آینده پژوهی وابسته به خود ولی در ظاهر مستقل نموده و برای بیرون رفت از این بحران، راهبرد ارائه می دهند.

این کانون های تفکر و مراکز آینده پژوهی به فکر چاره اندیشی و ارایه مدل هایی از معنویت هستند که با مبانی و ارزش های آنان هماهنگ باشد، نظام لیبرال سرمایه داری اجازه نخواهد داد که الگوهای رقیب خصوصا اسلام، برای پاسخ به نیاز معنوی انسان معاصر رواج پیدا کند، بنابراین با هر نیرنگی سعی دارند رقبا را از صحنه خارج  کنند و معنویتی جایگزین را با استفاده از پشتوانه های رسانه ای و تبلیغاتی خود در دنیا ترویج می کنند و پس از اشاعه آن، نهایت تلاش خود را برای حفظ و حمایت از آن به کار می برند.

این تفکرِ به ظاهر معنوی و انسانی، اما در باطن تفکرِ به زنجیر کشیدن باور انسان ها در جهت منافع غرب را «تفکر نوین» می نامند، که جامعه شناسان و دین پژوهان غربی آن را «ادیان بدیل» «جنبش های نوپدید دینی» «ادیان جدید» می نامند. تفکر نوین با ادعای ناکارآمدی ادیان الهی سعی دارد این جریانات وابسته به خود را دین جدید معرفی کند که می تواند پاسخگوی تمام نیازهای انسان بوده و جایگزین ادیان توحیدی شود.

کسانی که این تفکر را رواج می دهند «رهبران تکاملی» یا «رهبران معنوی جهان» نامیده می شوند که به عنوان نمونه می توان از کن ویلبر، اروین لازلو، نیل دونالد والش، دیپاک چوپرا و باربارا مارکس هابارد، برایان تریسی، دبی فورد، اسکاول شین، وین دایر، و ... نام برد و به بررسی آثار آنها پرداخت.

بسیاری از شخصیت های جنبش تفکر نوین به صورت سازمان یافته در اقصی نقاط دنیا با نسخه های بومی شده این تفکر برای جوامع هدف، از طریق سمینار، کتاب ها، سایت ها، رسانه ها و عضوگیری در مراکز معنوی، به ارایه این اندیشه پرداخته اند.

در ایران شخصیت هایی در قالب روانشناسی موفقیت و کسب و کار و قانون جذب به ترویج این تفکر مشغولند، از جمله علیرضا آزمندیان، محمود معظمی، احمد حلت، مجتبی حورایی، علیرضا شیری، دکتر فرهنگ، محمد عرشیانفر و... .

متاسفانه در ایران حدود 500 نفر با عنوان روانشناسی موفقیت، کسب ثروت، کسب و کار، قانون جذب، مباحث انگیزشی و... مشغول فعالیت هستند.

کلیدواژه های این مباحث عبارتند از: شعور برتر، راه های مدفقیت، هوشمندی، دین شخصی، انرژی مثبت و منفی، قانون جذب، قدرت برتر، فکر مثبت، هوش برتر، درمانگر روحی، متافیزیک، ماوراء، مثبت اندیشی، مراقبه، خدای درون، کارما، جذب ثروت، ارتباط با فرشتگان، شفادهندگی، ارتباط با کائنات، رها سازی، روانشناسی موفقیت، تکنولوژی فکر، مهندسی ذهن، نامه به خدا، شکر گزاری، اسرار کوانتومی اشرف مخلوقات، تجسم خلاق و... .[1]

پی نوشت:

[1]. پایگاه تخصصی نقد عرفان های کاذب.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.