شگفت‌انگیز: شاهنامه از سند همکاری ایران و چین می‌گوید!

  • 1400/02/10 - 10:42
تاریخ تکرار شد! حکیم ابوالقاسم فردوسی می‌گوید: در زمان حکومت خسرو انوشیروان (پادشاه ساسانی)، پیمان دوستی و سند جامع همکاری بین ایران و چین امضا شد. اما ناگهان یک قوم "یهودی" به نام هپتالیان، احساس خطر کرده و برای بر هم زدن این پیمان کوشش بسیار کردند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه میگوید: در زمان حکومت خسرو انوشیروان (پادشاه ساسانی)، پیمان دوستی و سند جامع همکاری بین ایران و چین امضا شد. اما ناگهان یک قوم به نام هپتالیان (هیتالیان، به عربی: هیاطله) احساس خطر کرده و برای بر هم زدن این پیمان کوشش بسیار کردند. فردوسی می‌گوید: غاتفر (پادشاه هپتالیان) به یارانش گفت: اگر ایران و چین با هم بسازند (سازش کنند) و دست دوستی بدهند، آنگاه سرزمین ما ویران می‌شود:

چنین گفت باسرکشان غاتفر
که مارا بدآمد ز اختر به سر

اگر شاه ایران و خاقان چین
بسازند وز دل کنند آفرین

هراسست زین دوستی بهر ما
برین روی ویران شود شهرما

اما جالب‌تر آنکه بدانیم، غاتفر، یهودی بود. به عبارتی، هپتالیان، مردمانی یهودی بودند.[1] نهایتاً ایران و چین متحد شدند و هپتالیان را سرکوب کردند.

امروز همان داستان تکرار شده است. سند جامع همکاری بین ایران و چین امضا می‌شود. همزمان، رسانه‌های وابسته به جبهه سعودی - صهیونیست دست به کار شده، با نشر دروغ و شایعه، عده‌ای از مردم را فریب می‌دهند. شوربختانه، برخی از ایرانیان نیز بدون مطالعه کلیات سند همکاریِ ایران و چین، و بدون تفکر، پیرو وسوسه‌های خناسان شده‌اند. عجیب اینکه این هموطنان مدعی هستند نگران منافع ملی اند. از این عزیزان، دو پرسش داریم.

- وقتی برجام امضا شد، عده‌ای در خیابان‌ها رقصیدند. چرا آن وقت نگران منافع ملی نشدند؟
- اصلاً متن سند همکاری را مطالعه کرده‌اند؟ وزارت امور خارجه، چند صفحه کلیات سند را منتشر کرده است. این هم‌وطنان، بدون اینکه سند را مطالعه کنند، اعتراض می‌کنند. این رفتارِ انسان عاقل است؟

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به: Zvi Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes: A World History, Oxford University Press, 2009, P 149.تولیدی

دیدگاه‌ها

شاهنشاه ساسانی جزیره های ایران رو در اختیار چین نگذاشت در ضمن هپتالیان که به هون های سفید نیز مشهور بودند یهودی نبودند

جمهوری اسلامی ایران هم جزیره‌های ایران را در اختیار چین نگذاشت. نخستین رسانه‌ای که ادعا کرد جمهوری اسلامی جزیره‌های ایران رو در اختیار جین گذاشته، چند رسانه‌ی انگلیسی و سعودی یودند و البته این رسانه‌ها سال‌ها بر افکار و رفتارهای مردم ایران مطالعه کردند و فهمیدند که بخشی از جامعه ایرانی، کودن هستند. به همین خاطر، شایعات مضحک (از جمله شایعه واگذاری جزایر به چین) را منتشر کردند و تیرشان هم به هدف خورد و عده‌ای کودنِ ایرانی‌نما هم باور کردند.

درباره هپتالیان، سند ارائه کردیم که یهودی بودند. برخی از ترک‌های آسیای میانه یهودی بودند. یعنی یا یهودیان مهاجر بودند که زبانشان ترکی شد یا ترک‌هایی بودند که یهودی شده بودند. پس هون سفید بودن، تعارضی با یهودی بودن ندارد. همان طور که فارس‌زبان بودن، تعارضی با یهودی بودن ندارد. امروز یهودی فارسی‌زبان داریم. یهودی عربی زبان داریم. در گذشته، یهودی ترک زبان هم داشتیم (از جمله هپتالیان و برخی خزرها).

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.