آیا نسخه‌های قدیمی که از قران وجود دارند و نشان می‌دهند متن قدیمی متفاوت با متن کنونی بوده، مثلا قرآن سمرقندی یا صنعایی و غیره، اعتبار قرآن کنونی را از بین نمی‌برند؟

  • 1398/06/09 - 15:42
حجیت و اعتبار قرآن کنونی تنها از طریق تواتر است نه کتابت، و از سویی دیگر ادعاهای غربی‌ها در این موارد، به خاطر اظهارات ضد و نقیض، قابل اعتنا نیست، خصوصا اینکه مسلمانان در تحقیقات آنان حضور ندارند.

با توجه به آنچه گذشت اعتبار نسخه‌های پیدا شده با قرائت متواتر سنجیده می شود و نه بالعکس، از این رو ادعای کشف نسخه‌های مغایر با نسخه مکتوب رایج قرآن، مانند نسخه‌ی صنعا ضرری به اعتبار قرآن فعلی نمی‌زند. از سویی همان‌گونه که نسبت به نسخه صنعا ادعا شده که آلمانی‌ها با تحقیقات خود دریافتنه‌اند که این نسخه اصلاح شده و متن قبلی آن با قرآن فعلی متفاوت است، دانشگاه بیرمنگام انگلیس نیز ادعا کرد که یک قدیمی‌ترین نسخه‌ی قرآن را یافته که محتوای آن مطابق با قرآن فعلی است. ولی بعد از مدتی ادعا کردند در این قرآن چند صفحه وجود دارد که مربوط به قبل از زمان تولد پیامبر است.[1]لذا لازم است نسبت به این‌گونه تحقیقات مغرضانه‌ی غربی‌ها با دیده شک و تردید نگریست، خصوصا اینکه معمولا در این تحقیقات مسلمانان مشارکتی ندارند.

پی‌نوشت:

[1] محمدعلی رضایی اصفهانی، نظر دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی در مورد کشف قرآن قدیمی در انگلستان، 03 مرداد 1394 از سایت http://quransc.ir

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.