شباهت ضرب المثل" خودش را بیاور، اسمش را نه" با توحید در تثلیث

  • 1398/05/18 - 22:46
از آنجایی که در تبیین تثبیث، باور به وجود سه شخص (پدر،پسر و روح القدس) که خدا هستند، هست اما مسیحیان همواره سعی می‌کنند خود را از اعتقاد به سه خدایی مبرا کنند، با اینکه بدون تردید مشخص است که آنها در تثلیث به سه خدا معتقدند، این انکار آنها در باب سه خدایی، ما را یاد ضرب المثلی می‌اندازد که روزی پادشاهی در بیابان گیر کرده بود و مجبور شد برای در امان ماندن از سرما، پالان الاغی را بر سر خود اندازد اما به خاطر شان پادشاهی‌اش مایل نبود به صراحت اسم پالان آوره شود و می‌گفت خودش را بیاور، اسمش را نه...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با اینکه در بحث تثلیث به وضوح شاهد سه خدایی هستیم و با تیین رایجی که از سوی مسیحیان ارائه می‌شود، چاره‌ای بجز اعتقاد به سه خدا نیست؛ اما مسیحیت همیشه با مقاوت بالایی در برابر ادعای سه خدا بودن از طرف مخالفین پاسخ داده و همواره ادعا می‌کند هرچند که هر یک از اشخاص تثلیث به تنهایی یک خدا هستند اما ما به یک خدای واحد معتقدیم نه سه خدایی!

این مسئله باعث شده ارتباط جالب و بالایی بین تثلیث و سه خدایی با یک ضرب‌المثلی قدیمی برقرار گردد.

گفته‌اند روزی پادشاه و وزیری در بیابانی گیر کردند، شب که شد هوا سرد و جناب پادشاه نیز سردش شد، به وزیر دستور داد اطراف را بگردد، بلکه رواندازی چیزی پیدا کند تا شب را سپری کنند، وزیر بعد از مدتی جستجو در بیابان، پالان الاغی پیدا کرد اما آن را در شان جناب پادشاه ندید و بعد از کمی جستجوی بیشتر، دست خالی نزد شاه رفت و بیان کرد در این بیابان چیزی پیدا نکرده تا نزد شاه آورد به جز پالان الاغی، شاه  نیز که شان خود را خیلی بالاتر از این می دانست که برای در امان ماندن از سرما به پالان الاغی متوسل شود، مجددا جناب وزیر را برای جستجوی بیشتر فرستاد، بار دوم هم وزیر بیچاره ناموفق بازگشت، شاه که کم کم حس می‌کرد سرمای شب بیایان، او را اذیت می‌کند با اشاره‌ی چشمی و زبانی از وزیر درخواست کرد همان که پیدا کرده را بیاورد، اما وزیر که حس شیطنتش گل کرده بود و می‌خواست کمی شاه را اذیت کند خود را به متوجه نشدن منظور زد و پرسید: چه چیز را بیاورم؟ شاه هم که تا قبل از این در اوج جلال و جبروت بود نمی‌خواست با صراحت بگوید پالان را، لذا گفت همان را که پیدا کردی، و وزیر نیز کماکان قیافه‌ی متوجه نشدن را گرفت، شاه یکی دو بار این سوال خود را تکرارکرد تا اینکه وزیر بالحنی  که گویی تازه توجه شده بیان کرد" آها پالان الاغ را میخواهید!؟" شاه نیز با حالتی خجل گفت " خودش را بیاور، اسمش را نه".

 چه ارتباط قوی وجود دارد بین این مثل و تثلیث و سه خدایی؛ به وضوح مشخص است که جمع سه خدا می‌شود سه خدا نه یک خدا و توحید، اما در مسیحیت خودش را می‌آورند؛ یعنی پدر و پسر و روح القدس هر کدام سه خدا، اما اسمش که «سه خدایی» است خیر؛ چرا که مشخص است که به حکم عقل نمی‌توان به سه خدا باورمند بود.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.