دیدگاه بزرگترین شاگرد ابن تیمیه پیرامون توسل چیست ؟

  • 1391/11/28 - 22:39
وهابیت با استناد به ایات و اخباری توسل به اولیای الهی و ائمه و انبیاء ع را شرک می دانند . ایشان در این زمینه به سخنانی از بزرگان خود نیز استناد می کنند و به شدت با مساله توسل مخالفت ورزیده و ان را از بدعتهای شیعیان می دانند . اما آیا واقعا دیدگاه شاگرد برجسته و بزرگ ابن تیمیه یعنی ابن قیم جوزی نیز در حوزه توسل چنین است ؟
توسل

مقدمه :

شاید تا کنون این مطلب را بارها و بارها شنیده و خوانده باشید که وهابیت با استناد به ایات و اخباری توسل به اولیای الهی و ائمه و انبیاء ع را شرک و منافی با وحدانیت خداوند متعال و توحید می دانند و قائلند که در هر امری فقط باید از خداوند متعال طلب کمک و یا درخواست حاجت نمود و نباید کسی یا چیزی را واسطه این امر قرار داد
ایشان در این زمینه به سخنانی از ابن تیمیه نیز استناد می کنند و به شدت با مساله توسل مخالفت ورزیده و ان را  از بدعتهای شیعیان می دانند

اما گمان می کنم کمتر کسی باشد که نظر شاگرد برجسته و بزرگ ابن تیمیه و کسی که بعد از وی راه و تفکر او را ادامه داد یعنی ابن قیم جوزی را در مورد مساله توسل خوانده یا شنیده باشد
هدف ما از ایجاد این موضوع آشنایی شما با دیدگاه واقعی ابن قیم و یا به عبارتی وهابیت است که امروزه خودشان نیز آن دیدگاه را به دلیل مقاصد و غرائضی نقل نکرده و کتمان می نمایند

نقل دیدگاه :
اما دیدگاه ابن قیم در مورد توسل چیست ؟

وی مى‏ گوید:
و نعتقد حبّ آل محمّد و أزواجه وسائر أصحابه رضوان اللَّه تعالى علیهم، و نذكر محاسنهم و ننشر فضائلهم و نجلّ ألسنتنا و قلوبنا عن التطلّع فیما شجر بینهم، و نستغفر اللَّه لهم و نتوسّل إلى اللَّه تعالى باتّباعهم . . . «1»

ما به خاندان رسول اللَّه‏ صلى اللَّه علیه وآله‏ و همسران پیامبر و دیگر اصحاب او محبّت و اعتقاد داریم و فضایل و مناقب ایشان را نقل مى‏ كنیم و زبان و قلب‏هایمان را از نقل كارهاى ناشایستى كه از آنها سر زده، باز مى‏ داریم و براى آنها طلب مغفرت مى‏ كنیم و پیروى از ایشان را وسیله توسّل به خدا قرار مى ‏دهیم‏ ...

چند سوال :

مگر نه اینکه وهابیت خود را تابع ابن تیمیه و ابن قیم و . . . دانسته و اعتقادات خویش را از کتب ایشان گرفته اند ، پس چرا در بحث توسل اعتنایی به نظر ابن قیم نکرده یا اصلا آن را نقل نمی کنند ؟
مگر نه اینکه ابن قیم می گوید : ما با پیروی کردن از خاندان رسول الله ص و . . . به خدا توسل و تقرب می جوییم ؟
پیروی کردن از خاندان رسالت که ابن قیم مدعی آن است به چه صورتی در عالم خارج تحقق می یابد ؟
ایا انچه شیعه در بحث توسل معتقد است غیر از تبعیت و اطاعت از اهل بیت ع و تقرب یافتن به خدا به واسطه ایشان است ؟
ایا ابن قیم در ادعای خود در پیروی از خاندان رسالت صادق بوده است ؟
اگر توسلی که ابن قیم در اینجا مطرح کرده غیر از توسلی است که شیعه معتقد به آن است ، آیا می توانید تفسیر صحیح سخن او و مراد وی از توسل را بیان کنید ؟
بالاخره آیا توسل مطلقا و به تمام انواع و اقسامش شرک و حرام است یا توسل جایز و سازگار با توحید نیز داریم ؟
اگر پاسخ سوال قبل این است که توسلی که ابن قیم ان را بیان کرده جایز است و نه غیر ان ، پس چرا وهابیت مطلقا هر نوع توسلی را شرک می دانند ؟
و اگر هر توسلی شرک است آیا وهابیون حاضرند ابن قیم را هم مشرک بدانند و در نتیجه معتقد شوند که بزرگترین شاگرد ابن تیمیه مشرک بوده است ؟

 

منبع :

1- اجتماع الجیوش الاسلامیه 1/104

دیدگاه‌ها

اول اینکه در اینجا هیچ گونه توسلی که مد نظر حصرات است وجود ندارد و شما چون همیشه با تلبیس معنی دیگری میخواهید به ان دهید ایشان میفرماید:نتوسّل إلى اللَّه تعالى باتّباعهم...اتباع از انها توسل اوست به الله جل جلاه نه خود انها و اتباع انها یعنی خدا را به یگانگی خواندن .یعنی روزه و حج و نماز و زکات و سایر امور شرعی را پیاده کردن.که توسل به این امور شرعی برای رسیدن به خدا عین صواب است.اما توسل به اشخاص و مردگان و قبور جایی در شرع اسلام و مسلمانان ندارد و با فوت شما نور خدا خاموش نخواهد شد اتباع ابن سباء یهودی

به این مقالات نگاه کنید. آنچه گفتید در سنت صحابه و تابعین و معقول موجود است و جایی برای تکفیر نیست: http://www.adyannet.com/news/15061 و http://www.adyannet.com/news/13371 و http://www.adyannet.com/news/15371 و مخصوصاً: http://www.adyannet.com/news/13731 و http://www.adyannet.com/book/2263 همچنین برادر عزیز، در سوره بقره آمده انبیای بین اسرائیل متوسل به تابوت موسی شدند و خدا بدین وسیله بر آنان آرامش نازل کرد. با تشکر از شما

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.