اگر مسیحیت دین آرامش است چرا امروزه کشور های مسیحی نشین بالاترین سهم را در مصرف مواد آرام بخش دارند؟

  • 1397/08/28 - 22:44
اگر مبنای مسیحیان تبشیری درست باشد گستردگی مصرف مواد مخدر و داروهای آرام بخش و ضد افسردگی در کشور های مسیحی نشین باید دلیلی بر باطل بودن مسیحیت تلقی شود.

بنابر آمار سازمان های جهانی بیشترین مصرف مواد مخدر و دارو های آرام بخش مربوط به کشور های مسیحی نشیناست. به گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ، در سال 2014 بیشترین میزان مصرف  مصرف بنگ و منشقات ان از قبیل حشیش و ماری جوانا در کشور های ایسلند ، امریکا و نیوزلند  و بیشترین میزان مصرف کوکائین در کشور های اسکاتلند و اسپانیا و امریکا و بیشترین میزان مصرف  اکستازی در کشور های  استرالیا، نیوزلند و اسکاتلند و بیشترین میزان مصرف مواد مخدر مانند تریاک و هروئین کشور های  افغانستان ، آمریکا و استرالیا در رده  بیشترین مصرف سایر مخدر ها را داشتند[1] طی بر آوردهای سال 2013  بیش از 16 میلیون نسخه  داروهای ضد افسردگی در امریکا تجویز شده است که 70 درصد مشتریان آن را زنها تشکیل میدهند  [2] .

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل  آمار ذیل را در باره کشور هایی که بیشترین میزان مصرف مواد مخدر صنعتی ( آمفتامین‌ها ) در سنین ۱۵ تا ۶۴ را داشتند بین سالهای 2005 تا تا 2008 را  منتشر شده است[3]ده کشور اسرائیل، السالوادور، جزایر مارشال، استرالیا، نیوزلند، فیلیپین، جمهوری چک، جمهوری پلائو، ایالات متحده آمریکا و تایلند بیشترین میزان مصرف مواد مخدر صنعتی را به خود اختصاص داده اند.

اگر مبنای مسیحیان تبشیری درست باشد گستردگی مصرف مواد مخدر و داروهای آرام بخش و ضد افسردگی در کشور های مسیحی نشین باید دلیلی بر باطل بودن مسیحیت تلقی شود.
4) اگر مسیحیت دین آرامش است چرا خود عیسی مسیح  و حواریون ایشان دچار اضطراب و ترس  می شدند؟

کتاب مقدس در موارد متعدد از اضطراب و ترس حضرت عیسی و حواریون او سخن می گوید. به عنوان مثال، عیسی از مرگ خود  مضطرب است:« اکنون جان من مضطرب است چه بگویم ؟»[4]، چون «عیسی این را گفت در روح ( از جهت روحی) مضطرب شد و شهادت داده گفت آمین آمین به شما می گویم که یکی از شما مراتسلیم خواهد کرد.»[5] در شب دستگیری عیسی از ترس مشرف به مرگ می شود.« او پطرس و دو پسر زبدی را برداشته بی نهایت غمگین و دردناک شد.پس بدیشان گفت نفس من از غایت الم مشرف به موت شده است.» [6]

عیسی بر روی صلیب از خدا شکایت می کند.«و نزدیک ساعت نهم عیسی به آواز بلند صدا زد: الهی الهی مرا چرا ترک کردی.»[7]

حواریون از عیسی می ترسند و مضطرب می شوند. «چون شاگردان او را بر دریا خرامان دیدند مضطرب شده گفتند که خیالی است و از ترس فریاد بر آوردند...» [8] در شب دستگیری  حضرت عیسی، حواریون از ترس او را تنها گذاشته و فرار کردند.«آنگاه همه او را واگذارده بگریختند و یک جوانی با چادری بر بدن برهنه خود پیچیده از عقب او روانه شد چون جوانان او را گرفتندچادر را گذارده برهنه از دست ایشان گریخت.»[9] حتی پطرس بزرگ حواریون از ترس سه بار حضرت عیسی را انکار کرد.[10]

پی‌نوشت:

[1]. World Drug Report 2014 .http://www.unodc.org
[2]. White, Rebecca. "Waking up from sadness: Many find trouble getting off antidepressants".
[3]. World Drug Report 2011, UNODC, p. 222-226
[4]. یوحنا 12: 27
[5]. یوحنا 13: 21
[6]. متی 26: 38-37
[7]. متی 27: 46
[8]. متی 14: 26-27
[9]. مرقس 14: 50-52
[10]. متی 26:  69-74

 

بازنشر