آیا مسیحیت یک دین است؟

  • 1397/08/28 - 21:49
مطابق تمامی تعارف فوق مسیحیت به عنوان یک دین شناخته میشود زیرا هم یک سری باور ها و اصول و اعتقادات دارد و هم شامل باید ها و دستورات رفتاری است. "هانس کونگ" یهودیت، مسیحیت و اسلام را سه دین با اشتراکات زیاد معرفی می کند

یکی ازموضوعاتی که مکررا از سوی مسیحیان تبشیری مطرح میشود این نکته است که مسیحیت دین نیست زیرا دین یعنی اجبار در شریعت همراه با  خشونت اما مسیحیت باید و نباید و شریعتی ندارد به گفته آنها «مسحيت يك راه است راهی كه از طريق صليب و خون مسيح در روی صليب ما را به خدا ميرساند».[1]

دین شناسان ، دین را از منظر های گوناگونی تعریف میکنند برخی دین را صرفا از منظر اعتقادی تعریف میکنند و می گویند دین اعتقاد به موجودات روحانی غیر مادی و متافیزیکی است . [2] برخی بیشتر جنبه های کاربردی دین را مد نظر قرار میدهند .عده ای نیز معتقدند که دین همان اخلاق است که احساس و عاطفه به آن تعالی، گرما و روشنی بخشیده است. [3]رابرت هیوم از منظر روانشناسی دین را تعریف کرده و میگوید دین یک فعالیت فکری، احساسی و یک عمل ارادی است. [4] و برخی از متفکرین از جمله شلایر ماخر دین را یک احساس آزادگی مطلق ترجمه کرده اند. [5]  علامه طباطبایی معتقد است دین یعنی  اصول علمی و سنن و قوانین عملی که برگزیدن و عمل به آنها،  تضمین سعادت حقیقی انسان است. [6]آیت الله مصباح یزدی آنرا باور به آفریننده ای برای جهان و سفارش های عملی هم سو با این باور می داند.[7]

مطابق تمامی تعارف فوق مسیحیت به عنوان یک دین شناخته میشود زیرا هم یک سری باور ها و اصول و اعتقادات دارد و هم شامل باید ها و دستورات رفتاری است. "هانس کونگ"[8] یهودیت، مسیحیت و اسلام را سه دین با اشتراکات زیاد  معرفی می کند.[9]

پی‌نوشت:

[1]. منبع تحقیق مطالعات میدانی در میان مسیحیان تبشیری است.

[2]. دورانت ، ویل. ذات فلسفه،  ص۴۰۹.

[3]. هیک، جان. فلسفه دین، ص۲۳.

[4]. هیوم ، رابرت ارنست. ادیان زنده جهان. ص۱۸.

[5]. Hueston A. Finlay. "'Feeling of absolute dependence' or 'absolute feeling of dependence'? A question revisited". Religious Studies 41.1 (2005), pp.81-94.

[6]. طباطبائی، محمد حسین .تفسیر المیزان ج۱۶، ص۱۹۳   

[7]. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید دوره کامل سه جلدی، قم ، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره ، 1381، ص 11

[8]. هانس کونگ (Hans Küng )، متولد ۱۹ مارس ۱۹۲۸، کشیش، متأله و نویسنده  مشهور کاتولیک سوئیسی است.

[9]. کونگ، هانس، ساحت های معنوی ادیان جهان، ترجمه حسن قنبری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب 1387، ص328-329.

بازنشر