بهائیت و واگذاری امور اقتصادی ایران به آمریکا

  • 1397/04/25 - 11:52
یکی از خیانت‌های بهائیان به ایران را می‌توان زمینه‌سازی برای ورود مستشاران آمریکایی (از جمله مورگان شوستر آمریکایی)، با هدف تأمین منافع آمریکا و تقویت نفوذ بهائیت در ایران برشمرد. از این‌رو تحریک آمریکایی‌ها توسط عبدالبهاء، برای نفوذ و تسلط بر ایران و چپاول منابع این کشور، از این تاریخ به بعد کلید خورد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از خیانت‌های بهائیان به ایران را می‌توان زمینه‌سازی برای ورود مستشاران آمریکایی، با هدف تأمین منافع آمریکا و تقویت نفوذ بهائیت در ایران برشمرد. در این راستا علیقلی خان نبیل‌الدوله (منشی عباس افندی و کاردار بهائی سفارت ایران در آمریکا)، «مورگان شوستر» یهودی را شناسایی و به عنوان رئیس کل دارایی به ایران فرستاد و در نامه‌ای از بهائیان بهائیت، تقاضای استقبال از او را نمود.[1]
شوستر به همراه 17 نفر از کارشناسان مالی آمریکا به ایران آمد و نبض اقتصاد ایران را در دست گرفت.[2] او با دلالی برای کمپانی بزرگ و مشهور نفتی آمریکا (استاندارد اویل) که کودتای ننگین 28 مرداد نقش اساسی داشت، به غارت نفت ایران پرداخت.[3]
از این‌رو تحریک آمریکایی‌ها توسط عبدالبهاء، برای نفوذ و تسلط بر ایران و چپاول منابع این کشور [4]، از این تاریخ به بعد به صورت جدی کلید خورد.

پی‌نوشت:
[1]. ثریا شهسواری، اسناد فعالیت بهائیان در دوره محمدرضا شاه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387 ش، ص 56.
[2]. ر.ک: عبدالله شهبازی، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره: 50، ص 159.
[3]. همان، ص 46.
[4]. ر.ک: عباس افندی، خطابات، مصر: به همّت فرج‌الله زکی الکردی، 1920 م، ج 2، ص 30.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.