حکایت مشروب‌خواری بهاءالله

  • 1397/04/25 - 20:23
دین‌سازان فرقه‌ی بهائیت در احکام ساختگی خود، استعمال هرگونه مسکرات را حرام قطعی اعلام کرده‌اند. این در حالیست که به اعتراف نزدیکان برگشته‌ی حسینعلی نوری، وی اعتیاد بسیاری به مشروبات و مسکرات داشته و تا جایی مست می‌کرده که به تعبیر عبدالحسین آیتی، حتی صد نفخ صور هم توان به هوش آوردن او را نداشته است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دین‌سازان فرقه‌ی بهائیت در احکام ساختگی خود، استعمال هرگونه مسکرات را حرامی قطعی اعلام کرده‌اند؛ همچنان که عبدالبهاء گفته است: «اما شراب به نصّ کتاب اقدس شربش (نوشیدنش) ممنوع زیرا شربش سبب امراض مزمنه و ضعف اعصاب و زوال عقل است».[1]
اما جالب است بدانیم در حالی نوشیدن مسکرات از جانب پیشوایان بهائی به عنوان حرامی قطعی اعلام شده که پیامبرخوانده‌ی بهائیت، اعتیاد عجیبی به نوشیدن مسکرات داشته است؛ همچنان که عبدالحسین آیتی (یکی از جدا شدگان از این فرقه‌ی ضالّه) اعتراف کرده است: «بر حسب ارادتی که من به ایشان (حسینعلی بهاء) داشتم و اطمینانی که ایشان به من داشت، کلید بیت (خانه‌ی بهاء) در دست من بود... صبح که آمدم، دیدم کلید در جیبم مانده است. فوری در را باز کردم، دیدم عفونتی در اطاق پیچیده که نمی‌توان وارده شد. بعد دیدم آن مکلّم طور، از زور شراب، چنان مست و مخمور بر رو افتاده که صد نفخ صور او را به هوش نمی‌آورد! فهمیدم که آقا شب سرمست جام سرور بوده و از هوش و هستی دور مانده».[2]
با این حال، چگونه شراب‌خوار مستی چون حسینعلی نوری که حتی در حفظ و اصلاح ظاهر خود باز مانده، می‌تواند جهانی را هدایت و اصلاح نماید؟! و به راستی اگر شراب‌خواری توسط بهاء، حرامی قطعی اعلام شده، دیگر چه توجیهی بر ارتکاب او وجود دارد؟!

پی‌نوشت:
[1]. عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 429.
[2]. عبدالحسین آیتی، کشف الحیل (3 جلدی)، تهران: بی‌نا، 1340 ش، ج 2، ص 168.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.