انکار خدا نتیجه تثلیث

  • 1397/03/05 - 15:56
عقاید باطلی مانند تثلیث در جوامع متمدن نتیجه ای جز انکار خدا نداشته است. اسکار لند برگ، فیزیکدان آمریکایی می‌نویسد: در خانواده‌های مسیحی، بیشتر بچه ها در ابتدا به یک خدایی شبیه انسان ایمان می‌آورند و پس از مدتی مفهوم خدا به کلی متروک می‌شود و از ذهن خارج می‌شود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_اسـکار لنـد برگ - فیزیکـدان آمریکایی - می نویسـد:  در خانواده هاي مسـیحی، اغلب اطفال در اوایل عمر به وجود خـدایی شبیه انسـان ایمان می آورنـد؛ مثل این که بشـر به شـکل خـدا آفریـده شـده است. این افراد، هنگامی که وارد محیط علمی می‌شونـد و به فراگرفتن و تمرین مسائـل علمی اشـتغال می ورزنـد، این مفهوم  ضـعیف  و انسـانی شـکل خـدا، نمی توانـد با دلایل منطقی و مفـاهیم علمی متنـاسب باشـد و در نتیجه بعـد از مـدتی که امیـد هر گونه سـازش از بین می رود، مفهوم خـدا به کلی متروك و از صحنه فکر خارج می شود.[کتاب اثبات وجود خدا، جان کلوور مونسما، ترجمه احمد آرام ص  16]

تولیدی

دیدگاه‌ها

چندی قبل در شبکه ی ماهواره ای که به قول خودشان گفتگوی ادیان راه انداخته بودند دکتری یهودی به نمایندگی از یهودیت و جامعه کلیمیان ایران شرکت کرده بود و درباره کشتی گرفتن یعقوب با خدا و شکست خوردن خدا از وی میگفت که خود ما یهودیان این را در کتاب مقدس نوشته ایم تا به فرزندانمان اعتماد به نفس بدهیم و به آنها بگوییم که شما فرزندان کسی هستید که حتّی خدا را هم شکست داد در کتاب مقدس فعلی و اناجیل مرسوم فعلی دقیقاً خدا را به شکل انسان نشان داده اند منتها کمی بزرگتر و زورش بیشتر و دانشش زیادتر است خدای انسانی که بر روی تختی نشسته و گیسوانش همچون پشم پاک است و ردایش تا معبد درازا دارد و خرامان خرامان قدم میزند و اشتباه کرده و پشیمان میشود ووووو در اناجیل مرسوم فعلی که پا را فراتر گذاشته اند و عیسی را هم خدا گرفته اند و معلوم است که انسانی چون عیسی چه خصوصیّات و ویژگی های انسانی دارد، زاییده شدن، شیر مادر خوردن، رشد کردن، نوشیدن و خوردن،توالت کردن،خوابیدن،حمام رفتن وووووو و جالب است که مسیحیان میگویند خدا تغییر کرد و تبدیل به جسم انسان و به شکل عیسی شد تا بین ما بیاید و زندگی بین انسانها را درک کند یعنی خدای ناقص و نادانی را باور دارند که از جزئیات و احوالات مخلوقاتش خبر ندارد تغییر کردن و تبدیل شدن خدا هم که محال و غیرممکن است چون اصلاً خدا قابلیّت تغییر و تبدیل شدن را ندارد و با متن کتاب مقدس هم که میگوید خدا تغییر ناپذیر است در تناقض می باشد

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.