افزودن نظر جدید

چندی قبل در شبکه ی ماهواره ای که به قول خودشان گفتگوی ادیان راه انداخته بودند دکتری یهودی به نمایندگی از یهودیت و جامعه کلیمیان ایران شرکت کرده بود و درباره کشتی گرفتن یعقوب با خدا و شکست خوردن خدا از وی میگفت که خود ما یهودیان این را در کتاب مقدس نوشته ایم تا به فرزندانمان اعتماد به نفس بدهیم و به آنها بگوییم که شما فرزندان کسی هستید که حتّی خدا را هم شکست داد در کتاب مقدس فعلی و اناجیل مرسوم فعلی دقیقاً خدا را به شکل انسان نشان داده اند منتها کمی بزرگتر و زورش بیشتر و دانشش زیادتر است خدای انسانی که بر روی تختی نشسته و گیسوانش همچون پشم پاک است و ردایش تا معبد درازا دارد و خرامان خرامان قدم میزند و اشتباه کرده و پشیمان میشود ووووو در اناجیل مرسوم فعلی که پا را فراتر گذاشته اند و عیسی را هم خدا گرفته اند و معلوم است که انسانی چون عیسی چه خصوصیّات و ویژگی های انسانی دارد، زاییده شدن، شیر مادر خوردن، رشد کردن، نوشیدن و خوردن،توالت کردن،خوابیدن،حمام رفتن وووووو و جالب است که مسیحیان میگویند خدا تغییر کرد و تبدیل به جسم انسان و به شکل عیسی شد تا بین ما بیاید و زندگی بین انسانها را درک کند یعنی خدای ناقص و نادانی را باور دارند که از جزئیات و احوالات مخلوقاتش خبر ندارد تغییر کردن و تبدیل شدن خدا هم که محال و غیرممکن است چون اصلاً خدا قابلیّت تغییر و تبدیل شدن را ندارد و با متن کتاب مقدس هم که میگوید خدا تغییر ناپذیر است در تناقض می باشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.