پاداش و کیفر متوقف بر دونادن یا معاد؟

  • 1397/02/09 - 10:43
اگر اعتقاد به دونادون به خاطر این است که روح انسان در اثر گردش در هزار و یک دون، پاداش اعمال نیک و کیفر کارهای بد خود را ببینند، این متوقف بر آن نیست که انسان از راه دونادون، به این جهان برگردد، بلکه برای آن راه دیگری است که در همه ادیان الهی اعتقاد به آن وجود دارد و آن "معاد" است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– "دونادون" یا "گردش متوالی روح در هزار و یک بدن" که ازلحاظ ماهیت مساوی با تناسخ است با این فرق که در اندیشه دونادون گردش روح به هزار و یک جسد ختم می‌شود، یکی از اعتقادات اصلی فرقه اهل حق است که طبق ادله عقلی و نقلی مردود می‌باشد. اما پیروان این مسلک باید توجه کنند اگر اعتقاد به دونادون به خاطر این است که روح انسان در اثر گردش در هزار و یک دون، پاداش اعمال نیک و کیفر کارهای بد خود را ببینند، این متوقف بر آن نیست که انسان از راه دونادون، به این جهان برگردد، بلکه برای آن راه دیگری است که در همه ادیان الهی اعتقاد به آن وجود دارد و آن "معاد" است که در همه منابع وحیانی مخصوصاً قرآن کریم به آن بسیار تأکید شده است. [شناخت فرقه اهل حق، ص 127] بنابراین پیروان مسلک اهل حق که باور به معاد را از عقاید خود می‌دانند، نباید این اندیشه راستین خود را با عقاید باطلی همچون دونادون خدشه دار کنند.  

پی‌نوشت:  
خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل حق، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، 1388، ص 127  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.