سر مگو در اندیشه‌ دیگران

  • 1397/02/02 - 13:14
برخی از پیروان آیین یارسان بر این باور هستند که مسلک ایشان، مسلکی است که اندیشه‌ها، باورها و آداب‌ورسوم آن سِریّ بوده که توسط مقامات آیینی و بزرگان فرقه اهل حق به‌صورت رمزواره سروده شده است تا در دسترس اغیار قرار نگیرد و یا مجموعه معارف موجود در مسلک خود را ناب‌ترین یافته‌های دیده داران، باطن داران و پیشوایان به شمار می‌آورند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– برخی از پیروان آیین یارسان بر این باور هستند که مسلک ایشان، مسلکی است که اندیشه‌ها، باورها و آداب‌ورسوم آن سِریّ بوده که توسط مقامات آیینی و بزرگان فرقه اهل حق به‌صورت رمزواره سروده شده است تا در دسترس اغیار قرار نگیرد و یا مجموعه معارف موجود در مسلک خود را ناب‌ترین یافته‌های دیده داران، باطن داران و پیشوایان به شمار می‌آورند.[تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، ص 71]  این سخن اهل حق در حالی است که اولاً: در همه ادیان، اندیشه‌ها و باورها و جریان‌های فکری- مذهبی حقایق و عقاید سِریّ و رمزی مطرح است و این اندیشه از اختصاصات آیین یاری نیست. ثانیاً آیا اندیشه و عقایدی که همواره با داستان‌های اسطوره‌ای و افسانه‌سازی‌های متعدد همراه بوده است، ناب‌ترین معارف را با خود دارد؟ بنابراین نه اندیشه کتمان عقاید از اختصاصات اهل حق است و نه معارف آن، ناب‌ترین اندیشه است.  

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، ص 71

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.