جانشینان شیخ احمد احسایی

  • 1396/11/17 - 10:51
بعد از احسایی تا امروز، 8 نفر ریاست فرقه‌ی شیخیه را بر عهده گرفتند. اولین آن‌ها رشتی بود که بلامنازع در کربلا به ریاست رسید. بعد از ایشان، کریمخان و فرزندانش در کرمان بعد از نزاع و درگیری، ریاست این فرقه را بر عهده گرفتند. محمدخان، زین العابدین خان، ابوالقاسم خان، عبدالرضاخان، موسوی و زین العابدین خان به ترتیب به ریاست رسیدند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شیخ احمد احسایی، مؤسس فرقه‌ی شیخیه بود. بعد از وفات ایشان، سید کاظم رشتی، اولین جانشین وی بود که بدون هیچ نزاعی ریاست فرقه‌ی شیخیه را در کربلا بر عهده گرفت و هرگز به ایران سفر نکرد. بعد از وفات وی، بر سر جانشینی رشتی اختلاف صورت گرفت و در نهایت کریمخان کرمانی توانست به سبب موقعیت ویژه‌ای که داشت، دومین جانشین احسایی گردد. بعد از وفات ایشان، ریاست این فرقه به شکل موروثی درآمد و دو فرزند ایشان یعنی «محمدخان و زین‌ العابدین‌ خان» بعد از نزاع و کشمکش فراوان به ترتیب سومین و چهارمین جانشین احسایی گردیدند. بعد از زین العابدین خان، فرزندش ابوالقاسم خان و بعد از ایشان، فرزندش عبدالرضاخان ریاست فرقه شیخیه را در کرمان بر عهده گرفتند. [1]
عبدالرضاخان در سال 1368 ه.ش در کرمان ترور شد و سید علی موسوی در بصره، ریاست فرقه‌ی شیخیه‌ی کریمخانیه را بر عهده گرفت،[2] بعد از وفات وی در سال 1393 ه.ش، هم اکنون زین العابدین خان، فرزند عبدالرضاخان در کرمان داعیه‌ی ریاست شیخیه را به عنوان هشتمین جانشین احسایی دارد.

پی‌نوشت:

[1]. جهت مطالعه‌ی بیشتر ر.ک: ابوالقاسم ابراهیمی، فهرست، نسخه‌ی الکترونیکی، ج 1، ص 26 به بعد.
[2]. عزالدین رضانژاد، از شیخی‌گری تا بابی‌گری، نشریه‌ی انتظار، شماره‌ی 5، ص 395.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.