پائولو کوئلیو در کتاب‌های خود به دنبال ترویج کدام عقائد بوده و مبانی فکری وی بر اساس چه مکاتبی پایه گرفته است؟

  • 1396/11/06 - 14:44
تعاليم سحر و جادو در انديشه و نوشته‏‌های پائولو موج مي‏زند. به عنوان نمونه، اولين كتاب پائولو «خاطرات يك مغ» می‌باشد كه البته نام اصلی آن «خاطرات يك جادوگر» و موضوع آن نيز يكی از سنّت‌های جادوگری است.

با مطالعه آثار پائولو، می‌توان گفت مهم‏ترين مبانی وی برگرفته از مارکسيسم، شيطان‏‌پرستی و تفکرات جادويی است، هرچند از نظريات فرويد،[1] ماركی دوساد،[2] کابالا و... نيز در آثارش بهره برده است.

1. مارکسيسم [3]

يکی از انديشه‏‌های مکتب شکست خورده ماركسيسم «مادی گرايی» است که در آثار پائولو كوئليو فراوان ديده می‌شود. به عنوان نمونه، ماريا (شخص اول رمان يازده دقيقه) كه در آرزوی به‏ دست آوردن ثروت فراوان است، با تكيه بر اين شعار ماركسيستی، اخلاق، شرافت و نجابتش را كنار مي‏گذارد و به روسپي‏گری مي‏پردازد و در نهايت، به يكی از زنان ثروتمند و خوش‏بخت! تبديل می‌شود. كوئليو در اين كتاب مي‏نويسد: «دستمزد آنان [روسپيها] تقريباً در هر چهار ساعت، معادل دو ماه كار در فروشگاه پارچه است...؛ يعنی در يك روز معادل دو ماه حقوق در فروشگاه پارچه... در عين حال، آنچه يك روسپی معمولی به دست مي‏آورد، بسيار بيش‏تر از پولی است كه مي‏توان با تدريس زبان فرانسه در برزيل به دست آورد. تنها نياز به حضور در يك مي‏خانه، رقصيدن و ايجاد ارتباط دارد.»[4]

2. سحر و جادو

تعاليم سحر و جادو در انديشه و نوشته‏‌های پائولو موج مي‏زند. به عنوان نمونه، اولين كتاب پائولو «خاطرات يك مغ» می‌باشد كه البته نام اصلی آن «خاطرات يك جادوگر» و موضوع آن نيز يكی از سنّت‌های جادوگری است. موضوع كتاب ديگر او؛ يعنی «بريدا» نيز جادوگری است. كتاب «ساحره پورتوبلّو» نيز درباره يك جادوگر است. بيان شيوه‏‌ها و رمز و راز جادوگرى و طرح جادو به عنوان وسيله‏‌اى که مى‏‌تواند از انسان محافظت کند، از جمله مطالب ارائه شده از سوی او می‌باشد.

3. شيطان‏‌پرستی[5]

انديشه شيطان پرستی با مطالعه آثار و انديشه‏‌های شيطانی «آليستر كرولی» در پائولو كوئليو به وجود آمد. كرولی مسئول و مؤسس انجمن «شيطان برای شيطان» است.[6] پائولو در كتابهای: بريدا،[7] زهير[8] و ساحره پورتوبلّو[9] از انديشه و مراسم شيطان‏‌پرستی و احضار شيطان سخن به ميان آورده است و آن را صريحاً ترويج مي‏کند.

‌نوشت:

[1]. زيگموند فرويد؛ که فردي ضد دين بود، در فرايبورگ آلمان زاده شد. پدرش، يعقوب فرويد، يهودى و تاجر پشم بود كه به آموزه‌هاى دين يهود التزام چندانى نداشت. مادرش نيز فردى مذهبى نبود. در اين فضا، فرويد به طور رسمى به بى‌دينى و الحاد روى آورد. (بررسى و نقد رويكرد فرويد به دين، رحيم نارويي، مقدمه).
[2]. ماركي دوساد؛ نويسنده ‌بدنام و هرزه فرانسوي که چندين بار به اتهام لواط به زندان رفت. وي در حالي که 30 سال از زندگي‌اش را در زندان گذرانده بود، در 2 دسامبر سال 1814 درگذشت. (سايت ويکي پديا، مارکي دوساد).
[3]. ماركسيسم مكتبي سياسي - اجتماعي است كه تحت تأثير انديشه‌هاي كارل ماركس، فيلسوف و جامعه‌شناس آلماني، در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد. (سايت ويکي پديا، مارکسيسم).
[4]. يازده دقيقه، پائولو كوئليو، ص 99.
[5]. شيطان‌‏پرستي را بر اساس سير تاريخي آن مي‌توان به سه مرحله‌؛ شيطان‏پرستي بدوي (كهن)، شيطان‏پرستي قرون وسطايي و شيطان‏پرستي مدرن (جديد) تقسيم كرد.
[6]. اعترافات يك سالك، ص 127.
[7]. بريدا، كوئليو پائولو، ص 154.
[8]. زهير، كوئليو پائولو، ص 282.
[9]. ساحره‌پورتوبلو، کوئيلو پائولو، صص 251 و 248 و 264.

تنظیم و تدوین