عرفان حلقه دارای چه انحرافاتی می‌باشد؟

  • 1396/10/30 - 10:10
عرفان حلقه دارای چه انحرافاتی می‌باشد؟ پاسخ: مهم‏ترين اشكالات و انحرافات اين گروه منحرف، مبارزه آرام و اصطلاحاً زيرپوستی با دين و اعتقادات اسلامی است.

عرفان حلقه دارای چه انحرافاتی می‌باشد؟

پاسخ: مهم‏ترين اشكالات و انحرافات اين گروه منحرف، مبارزه آرام و اصطلاحاً زيرپوستی با دين و اعتقادات اسلامی است. غير وحيانی دانستن و تمسخر آيات قرآن کريم، اهانت به رسول گرامی اسلام، غير معصوم خواندن ائمّه اطهار (تحريف آموزه‏‌های فقهی مانند نماز و نذر به صورت صريح، شرك دانستن زيارت قبور ائمه اطهار، تمسخر رجعت و مهدويت، تمجيد از شيطان[1] و موحد خواندن اين ملعون رجيم، ادعای خروج جنّ از درون مردم، ترويج تناسخ[2]، بی‌‏‌بندوباری معنوی، لمس و تماس غير شرعی با بدن زنان نامحرم به بهانه درمان عرفانی و ده‏‌ها انحراف ديگر.
طاهری به صورت عمد در مرحله اول قرآن را زير سؤال می‌برد و مدعی می‌‏شود که قرآن ناقص و نوشته پيامبر است. بعد با اعضای شبكه هرمی تصميم می‌گيرند که اعتقاد به ناقص بودن قرآن را در جامعه نهادينه کنند تا بتوانند حرف‌های خود را اثبات كنند. مرحله بعد زير سؤال بردن ائمّه است؛ چون ستون تشيّع می‌باشند، لذا سعی می‌كند در سخنانش زيارت ائمه را شرك جلوه دهد. اين تنها گوشه‏‌ای از انحرافاتی است که در سخنرانی‌ها و مکتوبات اين فرقه ديده شده است.

پی‌نوشت:
[1]. انسان و معرفت، طاهري، صص 218 و 40.
[2]. همان، نسخه 4، ص 7.

تنظیم و تدوین