حداکثر دوران بارداری

  • 1396/10/19 - 16:30
حداکثر دوران بارداری را که علمای شیعه بنابر مذهب امامیه بدان قائل هستند یکسال است که اطباء نیز با پیشرفت علم موید آن هستند؛ این در صورتی است که در برخی مذاهب اهل سنت طول مدت آن را تا 10 سال نیز گفته اند!

دوران بارداری فرایندی است که در آن مراحل شکل‌گیری انسان از نطفه تا جنین و تبدیل به یک انسان کامل شدن در آن اتفاق می‌افتد. زمان انجام این فرایند را امروزه علم پزشکی با محاسبات و نظارت دقیق بر مراحل رشد جنین به سادگی قابل رصد است که در این خصوص جامعه پزشکی امروزه بر این باور است که نهایتا مراحل رشد جنین نهایتا می‌تواند حدود یکسال به طول بینجامد.
اما دوران حاملگی در مذاهب چهارگانه طبق نظر عایشه و حنفیان 2 سال؛ لیث بن سعد 3 سال؛ مالک بن انس، امام شافعی و حنبلیان 4 سال؛ مالک ابن انس در رای دیگرش 5 سال؛ از نظر زُهری 6 و 7 سال و بنا بر قول دیگری تا 10 سال و بیشتر (رای سوم امام مالک) آمده است.[1] اینها همه در صورتی است که طبق مذهب جعفری علمای شیعه دوران حمل و بارداری را 9 ماه و برخی تا یک سال گفتند.
اما در کشور مصر به جهت اینکه زنان فاسدی فرزندان نامشروع خود را بعد از مدتها به فرد ثروتمندی نسبت می‌دادندو به فتوای فقهای حنفی استناد می‌کردند که دوران حاملگی را تا دوسال می‌دانست وزارت دادگستری مصر مسئله را به پزشکی قانونی ارجاع داد و پزشکی قانونی نظر فقه امامیه را مورد تایید قرار داد» [2]

پی‌نوشت
[1]. ابن عربی، احکام القرآن، دار الفکر، لبنان، ج3، ص80
[2]. محمد المنتصر الکتانی، معجو فقه السلف عتره و صحابه و التابعین، ص262

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.