تمسک به ثقلین یا اسرائیلیات!

  • 1396/10/16 - 16:00
با توجه به مستند بودن ورود اسرائیلات و نقل آن در کتب مقبول وهابیت سزاوار این است که برای اطمینان از پیروی دینی به کتاب خدا و عترت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که برگرفته از حدیث ثقلین است تمسک جوییم.

در موضوع دین و باورهای اعتقادی نکته مهم این است که انسان دین خود را از چه منبعی استخراج نماید. چرا که دین باوری انسان را به عوالم دیگر و از جمله مهم‌ترین آن یعنی عالم پس از مرگ روشنی و بصیرت می‌بخشد. در این راستا عقل و تدبیر به انسان می‌گوید اعتقادات دینی را می‌بایست از سرچشمه نزول آن و از کسانی که مقارنت بیشتری با آن دارند اخذ نماید تا با اطمینان بیشتری قدم در آن مسیر گذاشته شود. وهابیت به اشخاص و یا کتبی تمسک می‌کنند که خود معترفند مواردی غیر از دین وبر گرفته از جعلیات در آن وارد شده و در نهایت برای آوردندگان آن مانند «کعب الاحبار» از خداوند طلب مغفرت می‌نمایند. [1]
اما شیعیان در خصوص پیروی از دین و شریعت محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) بنا بر سفارش آن حضرت به ثقلین یعنی کتاب خداو عترت (علیهم السلام) که همان اهل‌بیت و خاندان ایشان باشند تمسک می‌جویند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حدیث شریف ثقلین فرمودند: «من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می‌گذارم یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیت خودم. مادام که شما به این دو دست بیازند هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ گاه از هم جدا نمی‌شوند.» [2].
حال شما خواننده محترم هتی که ما شما را به داوری عقل در پیروی از این رو راه دعوت می‌کنیم.

پی‌نوشت:
[1]. ذهبی، سیر اعلام النبلاء، درا الفکر بیروت، ج3، ص367
[2]. ترمزی، صحیح ترمذی، بیروت، ج 5، ص 663

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.