یارسانیزم و علی (علیه السلام)

  • 1396/10/17 - 10:29
گروهی نوپدید در این مسلک موسوم به "یارسانیزم" سعی در کم‌رنگ کردن جلوه دادن و تضعیف جایگاه علی (علیه‌السلام) در اهل حق‌ را دارند، و معتقدند که علی (علیه‌السلام) در این فرقه فقط بر اساس اندیشه "دونادون" مورداحترام است نه اینکه او، پیشوا مذهبی آن فرقه باشد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– علیرغم اینکه اکثریت پیروان فرقه اهل حق معتقدند، مجموعه عقاید این فرقه توسط حضرت علی (علیه‌السلام) به یارانش آموخته شد و سپس سینه‌به‌سینه تا امروز منتقل‌شده است.[ بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)،ج 1، ص 37؛ مشاهیر اهل حق، ص 2] گروهی نوپدید در این مسلک موسوم به "یارسانیزم" سعی در کم‌رنگ کردن جلوه دادن و تضعیف جایگاه علی (علیه‌السلام) در اهل حق‌ را دارند، و معتقدند که علی (علیه‌السلام) در این فرقه فقط بر اساس اندیشه "دونادون" مورد احترام است نه اینکه علی (علیه‌السلام) پیشوا مذهبی آن فرقه باشد، آنان می‌گویند:"در واقع با پیش کشیدن مبحث انسان‌خدایی و فلسفه دونادون به این مهم می‌رسیم که اگر شخصیت علی جزء کاملین می‌باشد و نسبت خدائی به او داده می‌شود نه به خاطر اسلام‌گرائی این آیین بوده است بلکه قدرت مطلق و ارواح بزرگ با چرخش در ظرف مکانی و زمانی موجبات خالی نشدن دنیا از نیروی ایمن و راهنما را فراهم آورده است.".[تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 119] مطالب مذکور عدم اعتقاد یارسانیزم به باورهای فرقه اهل حق را نمایان می‌سازد.

پی‌نوشت:
صفی زاده، صدیق، مشاهیر اهل حق، تهران، طهوری، 1360، ص 2
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)،ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص37  
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، موکریانی، 2009، ص 119

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.