تناقض‌گویی در تجلی‌های اعظم

  • 1396/10/12 - 16:06
سرسپردگان به فرقه اهل حق معتقد هستند که برخی از انسان‌ها مثل حضرت علی (علیه‌السلام)، شاه خوشین و سلطان اسحاق برزنجه‌ای، متجلی از ذات حقانی و تجلی اعظم هستند که هزار و یک دون را گذرانده‌اند اما علیرغم اعتقاد به اینکه هرکس که هزارویک‌ دون را طی کند به عالم بقا می‌رود، معتقد هستند که برخی از تجلی‌های اعظم در افراد دیگر ظاهرشده‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  سرسپردگان به فرقه اهل حق معتقد هستند که برخی از انسان‌ها مثل حضرت علی (علیه‌السلام)، شاه خوشین و سلطان اسحاق برزنجه‌ای، متجلی از ذات حقانی و تجلی اعظم هستند. حال با توجه به اینکه در اندیشه اهل حق هرکس هزار دون را باید طی کند و بعد از آن پرونده دونی او بسته شده و بعد از هزار و یکمین دون راهی عالم بقا می‌شود، باید از پیروان سلطان اسحاق پرسید آیا آنان که تجلی اعظم بوده‌اند، هزار دون را طی کرده‌اند یا نه؟ کلام سلطان اسحاق و شاه خوشین تصریح دارد که هزار دون را طی کرده‌اند. بنابراین در این صورت ذات شاه خوشین و سلطان اسحاق بعد از فوت، نباید در جامه دیگری وارد می‌شد، حال‌آنکه شاه خوشین وعده داده بود صد بعد از خودش در جامه سلطان اسحاق ظاهر خواهد شد. [مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 655] و همچنین اهل حق معتقد هستند که سلطان اسحاق، در قالب افرادی مانند "شاه ویس قلی" ملقب به "قرمزی"،[تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 188] ظهور کرده است که خود حاکی از تناقض‌گویی وبی پایه و اساس بودن عقاید و اندیشه‌های اهل حق است.[ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، صص 264-265]

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، صص 265-264 
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، 2009، ص 188 
صدر حاج جوادی، احمد و.....، مکاتبه سید قاسم افضلی، دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع  1371، ص 655

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.