عدم اصالت تناسخ در اهل حق

  • 1396/09/24 - 13:52
تعدادی از پیروان فرقه اهل حق که اصرار بر استقلال این آیین از سایر ادیان مخصوصاً اسلام، دارند بر وجود عقیده به تناسخ در این فرقه که در اسلام مطرود است، تمسک می‌کنند؛ درحالی‌که این باور در فرقه اهل حق اصالت ندارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  عده‌ای از سرسپردگان فرقه اهل حق برخلاف اکثریت ایشان که این فرقه را از فرق اسلامی قلمداد می‌کنند، [مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 660، برهان الحق، ص 10] معتقدند اهل حق دین مستقلی است و برای سخن خود به وجود عقیده تناسخ تمسک می‌کنند که در اهل حق وجود دارد اما این عقیده در اسلام و تشیع باطل است.[نگاهی گذرا به تاریخ و فلسفه یارسان (اهل حق)، ص 123] اما باید به این عده قلیل در اهل حق گفت که بنا بر نص منابع مطالعاتی اهل حق وجود عقیده به تناسخ در این فرقه اصالت ندارد بلکه متأثر از ادیان و فرق دیگر بوده است. برخی از سرسپردگان به فرقه اهل حق، وجود عقیده تناسخ در اهل حق را متأثر از فرقه اسماعیلیه می‌دانند.[سه گفتار تحقیقی در آیین اهل حق، گفتارسوم، ص 49] و برخی دیگر از پژوهشگران در حوزه اهل حق می‌گویند:" با توجه به اینکه بابا یادگار به‌فرمان سلطان اسحاق برای ارشاد مردم به هندوستان و شمال غربی آن کشور رهسپار شد است، احتمال دارد که وی این اعتقاد را از هندیان به اهل حق وارد کرده باشد."[اهل حق پیران و مشاهیر، ص 150] بنابراین نمی‌توان اصالتی برای این عقیده در اهل حق تصور کرد تا بر طبل استقلال دین اهل حق کوبید.

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 10 
افضلی، قاسم، مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع،، ج 3، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع،1371، ص 660 
مرادی،  گل مراد، نگاهی گذرا به تاریخ و فلسفه یارسان، چاپ اول، آلمان، هایدلبرگ،  1986 میلادی، ص 123(طبق فایل کتاب)
سلطانی، محمدعلی، سه گفتار تحقیقی در آئین اهل حق، چاپ اول، تهران، نشر سها، 1371، ص 49 
صفی زاده، صدیق، اهل حق پیران و مشاهیر، چاپ اول، تهران، حروفیه، 1387، ص 150

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.