سوءاستفاده از نقطه ضعف افراد در تبلیغ بهائیت!

  • 1396/07/16 - 12:05
یکی از اساسی‌ترین آموزه‌ی بهائیان که نزد آنان جایگاه والایی دارد، تبلیغ است. سیاستمداران بهائی در این راه دریافته‌اند که بهترین راه برای پیشبرد امر تبلیغ، سوءاستفاده از نقاط ضعف مخاطبین‌شان می‌باشد. از این‌رو مبلّغان بهائی با یافتن نقاط ضعف مخاطب خود، سعی دارند تا خوراک مسموم فکری خود را در روانش جای دهند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تبلیغ، اساسی‌ترین آموزه‌ی بهائیان است که نزد آنان جایگاه والایی دارد. بر اساس تعالیم بهائی، زن و مرد باید در تحصیل فنون تبلیغ، تمام همّت خود را صرف نمایند. از این‌رو در رساله‌ی راهنمای تبلیغ این فرقه می‌خوانیم: «اهمّ امور تبلیغ امرالله (بهائیت) و... تکلیف هر نفسی از احبای الهی این است که شب و روز آرام نگیرند و نفسی برنیارد جز به فکر نشر نفحات الله».[رساله راهنمای تبلیغ، ص 17]
سیاستمداران بهائی در این راه دریافتند که بهترین راه برای پیشبرد امر تبلیغ، سوءاستفاده از نقاط ضعف مخاطبین‌شان می‌باشد. از این‌رو مبلّغان بهائی با یافتن نقاط ضعف مخاطب خود (با نیازمندان از طریق خیرخواهی، بیکارها را از طریق کاریابی، جوانان از طریق جنس مخالف و...)، سعی دارند تا خوراک مسموم فکری خود را در روانش جای دهند.
لذاست که در رساله‌ی راهنمای تبلیغ این فرقه می‌خوانیم: «ببیند و تحقیق کند که نفوس در چه درجه و خطی کار می‌کند، چه افکاری دارند، به چه عقایدی متشبثند، مطابق آن با آن‌ها صحبت کند تا نزدیک شوند و اقبال نمایند».[همان، ص 87]

پی‌نوشت:
محمدعلی فیضی، رساله راهنمای تبلیغ، بی‌جا: بی‌نا، چاپ سوم، 128 بدیع، صص 87 و 17.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.