اشعار قیس بن سعد حول حدیث غدیر در جنگ صفین

  • 1396/06/23 - 11:39
در طول تاریخ کسانی بودند که با بصیرت کامل همیشه و در همه حال، مدافع سرسخت تفکر مذهب تشیع که تابع محض امامان معصوم بودند قرار داشتند، افرادی که بعضاً با تمام وجود در این راه حتی از جان خود هم دریغ نکردند و داد مظلومیت اهل بیت و امامان را سر دادند و با بازگو کردن وقایع مهم تاریخ یا به صورت شعر و یا خاطره آن را ثبت نمودند.

ابوالقاسم قیس بن سعد بن عباده، بزرگ طائفه‌ی خزرج و از اشراف و سیاست‌مداران و از استوانه‌های دین و از یاران بنام پیامبر اکرم و حضرت علی (علیهما السلام) می‌باشد. کسی‌که در عصر پیامبر اسلام به منزله‌ی رئیس پلیس ایشان بوده و همان وظایفی را که یک رئیس در زمان ما انجام می‌دهد، او در زمان پیامبر برعهده داشت.[سنن ترمذی، ج2 ص317] او فرزند پدری است که یکی از نقباء دوازده‌گانه اسلام به‌شمار می‌رفت، چرا که اینان قوم و قبیله‌ی خود را برای پیامبر خدا ضمانت کردند، نقیب یعنی کسی‌که ضامن دیگری می‌شود...[تاریخ مدینه دمشق، ج1 ص86] لذا در جنگ صفین در پیشگاه امیرالمؤمنین اشعاری را سرود و دیگران را متذکر جریان غدیرخم نمود که رهبر و پیشوا و امام به‌حق کسی است که پیامبر در غدیرخم او را از طرف خدا منصوب نمود و همگان موظف به اطاعت و پیروی از او هستند و اما اشعار او:
«علی امام و پیشوای دیگران است و قرآن این مطلب را بیان کرده است. روزی که پیامبر اکرم فرمود: هر کس من مولای او هستم، پس این علی مولای اوست، و این جایگاهی بلندمرتبه بود، تکلیفی را که پیامبر بر امت نهاد امری حتمی و مسلم است و گفت وگویی در آن نیست.»[تذکره الخواص، ص23]

پی‌نوشت:

سنن، ترمذی، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، ج2 ص317.
تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، دارالفکر، بیروت، لبنان،(1415ه)، ج1 ص86.
تذکرة الخواص، سبط بن جوزی، الشریف الرضی، قم، ایران، ص23.
«و علیِ امامنا و امام                  لسوانا اتی به التنزیل
یوم قال النبیّ من کنت مولاه           فهذا مولاه خطب جلیل
انّ ما قاله النبیّ علی الامّه             حتم ما فیه قال و قیل.»

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.