یسنای اوستا، قربانی کردنِ گوسفند را کردار نیک می‌داند!

  • 1396/06/08 - 19:57
باید دانست که قربانی کردنِ حیوانات در فرهنگ زرتشتی کاملاً مرسوم بوده و هست. برای نمونه در یسنا، هات 11، بند 4 قربانی گوسفند در راه اهورامزدا کرداری نیک شمرده شده است و استاد ابراهیم پورداود (پدر اوستاشناسی ایران) نیز اشاره کردند که این پاره از اوستا، دقیقاً به معنی قربانی کردنِ گوسفند (به دست ایمان‌داران زرتشتی) است.

هر ساله به عید قربان که نزدیک می‌شویم، برخی روشنفکر‌نمایان، ژست دفاع از حقوق حیوانات برمی‌دارند و ذبح گوسفند و تقسیم گوشت آن بین فقرا و نیازمندان را رفتاری وحشیانه و غیرانسانی می‌نامند! متأسفانه برخی از موبدان زرتشتی نیز در این میان با معاندین همراه می‌شوند! اما باید دانست که قربانی کردنِ حیوانات در فرهنگ زرتشتی نیز کاملاً مرسوم بوده و هست.
برای نمونه در یسنا، هات 11، بند 4 آمده است که ایزدِ هوم می‌گوید: «اهوره مزدا مرا از اندام‌های گوسفندِ پیشکشی (نذری) دو آرواره و زبان و چشم چپ ارزانی داشت». (اوستا، گزارش جلیل دوستخواه، ج 1، ص 151) و استاد ابراهیم پورداود (پدر اوستاشناسی ایران) نیز اشاره کردند که این پاره از اوستا، دقیقاً به معنی قربانی کردنِ گوسفند (به دست ایمان‌داران زرتشتی) است و حتی در بخش‌های متعدد دیگری از یسنا هم اشاراتی روشن به قربانیِ گوسفند در آیین زرتشتی شده است. (پورداود، یسنا، ج 1، ص 179) سندی از این صریح‌تر؟ که نذر قربانیِ گوسفند، کرداری نیک شمرده شده است.

پی‌نوشت:
اوستا، گزارش جلیل دوستخواه، تهران: انتشارات مروارید، 1391.
ابراهیم پورداود، یسنا، تهران: انتشاران اساطیر، 1387.

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تلگرامی نقد و بررسی زرتشت و باستانگرایی، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.