مشکل قطعی سلسله ی دراویش نعمت اللهی

  • 1391/11/08 - 17:45
نور علی تابنده قطب گنابادیه میگوید:اگر کسی اجازه اش یدا به ید به امام برسد رهبری وارشاد او شرعی و قانونی است و الا رشته اش قطع شده است
مشکل دراویش نعمت اللهی

یکی ازمسائلی که برای این نعمت اللهی ها بسیار مهم است مساله اجازه درصوفیه واثبات سلسله است.
خودشان معتقدند اگر کسی ازاثبات سلسله برنیاید ارشاد او قانونی نیست.
نور علی تابنده قطب گنابادیه میگوید:اگر کسی اجازه اش یدا به ید به امام برسد رهبری وارشاد او شرعی و قانونی است و الا رشته اش قطع شده است1
اولین شخص دراین سلسله معروف کرخی است.به چند دلیل سلسله اینها مشکل دارد وطبق اعتقاد خودشان قانونی نیست.خود اینها میگویند معروف در8 سالگی بدست امام رضا علیه السلام مسلمان شده و در سن پیری درحالی که دربان امام بوده بر اثر ازدحام جمعیت درسال 200هجری جان باخته است.
این درحالیستکه امام درسال 148 و یا 153 بدنیا آمده واگر اینجور باشد و در زمان امامت معروف را مسلمان کرده شاید معروف 15 یا 16 ساله بوده که جان داده است.واین بسیار جالب است
ضمنا معروف بن فیروزان که اینها میگویند اصلا وجود خارجی ندارد و آنکه از اصحاب اهل بیت است معروف بن خربوزان کرخی است که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بوده است.
اینها این معروف را ساخته اند.
نعمت الله ولی در مورد معروف میگوید:

او زمولا جواز احسان یافت

کفر بگذاشت نور ایمان یافت

یافت درخدمت امام مجال

بود دربان درگهش 10سال2

بعد دیدند بسیار مشکل شده و دستشان روشده سلطان حسین تابنده  گفته:معروف خدمت حضرت صادق وکاظم ورضا علیهم السلام رسیده واز طرف امام رضا مامور به دعوت ولایتی بود.3
حال یا نعمت الله ولی و چندین تن ازبزرگان صوفیه دروغ میگویند یا سلطان حسین یا هردو گروه.
ببینید برای اینکه خود را به اهل بیت برسانند چه چیزهایی میبافند.پس طبق نظر خود تابنده قطب گنابادیها ارشاد ایشان قانونی نیست چون سلسله آنها منقطع است و جوازشان باطل.
 -----------------------------------------------------------------------------------

منابع
1- فصلنامه عرفان ایران(7/18)
2-دیوان اشعاروطرائق الحقایق جلد2ص 458
3- نابغه علم و عرفان ص59

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.