نیروی فکر یا لیبرالیسم دینی؟

  • 1396/05/03 - 13:41
یکی از مبانی اولیه در شبه معنویت‌های نوظهور متکی کردن مخاطبین به نیروی درون است. یعنی به هر چیزی که فکر کنی به آن خواهید رسید. و نام آن را قانون جذب می‌گذارند. قانون جذب می‌گوید: «هرچیز را در ذهنت مجسم کنی، آن را در دست‌هایت خواهی داشت» سوالی که مطرح است این است که جایگاه خداوند در عرصه آفرینش چه می‌شود؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از اصول مشترک شبه جنبش‌های معنوی، ایمان به نیروی فکر است. نیروی فکر یعنی به هر چیز فکر کنید، نیروی نامحدود درون به سوی آن هدایت می‌شود و آن اتفاق می‌افتد و یا آن‌چه به آن فکر کرده‌اید به سوی شما جذب می‌شود. نیروی فکر گاهی به نام قانون جذب معرفی می‌شود.(آسیب‌شناسی جنبش‌های معنوی، ص 75) قانون جذب می‌گوید: «هرچیز را در ذهنت مجسم کنی، آن را در دست‌هایت خواهی داشت.»(راندابرن، ص 22) آن‌ها مدعی هستند که تصور برای رسیدن به خواسته‌هابسیار تاثیرگذار است، اما به تنهایی کافی نیست. احساس هم لازم است. «احساس کن که خواسته‌ات برآورده می‌شود.»(همان، ص 66) همان‌گونه که مشاهده می‌کنید یکی از اهداف جنبش‌های معنوی که همان نظام سرمایه‌داری است دین‌زدایی از جامعه است که با مطرح کردن خدای درون و انسان‌محوری به دنبال آن است. و در ادامه‌ی آن انسان را خالق همه‌چیز معرفی می‌کنند و خداوند متعال را که خالق تمام هستی است را با این تئوری از صحنه‌ی آفرینش حذف می‌کنند. واگر از خداوندی هم اسمی برده باشند آن را به ‌گونه‌ای معرفی می‌کنند که کاملاً در اختیار آمال و آرزوهای انسان است و دست بسته به فرمان اوست. 

پی‌نوشت:
راندابرن، راز، ترجمه‌ی اسماعیل حسینی، نشر راشین، 1378.
حمیدرضا مظاهری‌سیف، آسیب‌شناسی شبه جنبش‌های معنوی، نشر صهبای یقین، 1395.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.